Tilly Birds – ปลายนิ้ว (My Black Mirror) | Live in a day

เป็นไหม พยายามลืมแทบตาย แต่หน้าจอ ปลายนิ้ว Tilly Birds มือถือยังเป็นรูปเขาอยู่เลย

live in a day ชวนฟัง ‘ปลายนิ้ว (My Black Mirror)’ เพลงแรกในอัลบั้มเต็มชุดแรกของ Tilly Birds ‘ผู้เดียว The Album’ ซึ่งคราวนี้มาในเวอร์ชั่นอะคูสติกฟังสบาย เป็นคอมบิเนชันที่ถูกต้องทั้งเสียงร้องของเติร์ด คีย์บอร์ดของบิลลี่ และกีตาร์โปร่งของไมโล

live in a day ชวนฟัง (My Black Mirror)’ เพลงแรกในอัลบั้มเต็มชุดแรกของ ‘ผู้เดียว The Album’ ซึ่งคราวนี้มาในเวอร์ชั่นอะคูสติกฟังสบาย เป็นคอมบิเนชันที่ถูกต้องทั้งเสียงร้องของเติร์ด คีย์บอร์ดของบิลลี่ และกีตาร์โปร่งของไมโล

ปลายนิ้ว Tilly Birds

qqqlive in a day ชวนฟัง (My Black Mirror)’ เพลงแรกในอัลบั้มเต็มชุดแรกของ ‘ผู้เดียว The Album’ ซึ่งคราวนี้มาในเวอร์ชั่นอะคูสติกฟังสบาย เป็นคอมบิเนชันที่ถูกต้องทั้งเสียงร้องของเติร์ด คีย์บอร์ดของบิลลี่ และกีตาร์โปร่งของไมโล
live in a day ชวนฟัง (My Black Mirror)’ เพลงแรกในอัลบั้มเต็มชุดแรกของ ‘ผู้เดียว The Album’ ซึ่งคราวนี้มาในเวอร์ชั่นอะคูสติกฟังสบาย เป็นคอมบิเนชันที่ถูกต้องทั้งเสียงร้องของเติร์ด คีย์บอร์ดของบิลลี่ และกีตาร์โปร่งของไมโล
13live in a day ชวนฟัง (My Black Mirror)’ เพลงแรกในอัลบั้มเต็มชุดแรกของ ‘ผู้เดียว The Album’ ซึ่งคราวนี้มาในเวอร์ชั่นอะคูสติกฟังสบาย เป็นคอมบิเนชันที่ถูกต้องทั้งเสียงร้องของเติร์ด คีย์บอร์ดของบิลลี่ และกีตาร์โปร่งของไมโล
12live in a day ชวนฟัง (My Black Mirror)’ เพลงแรกในอัลบั้มเต็มชุดแรกของ ‘ผู้เดียว The Album’ ซึ่งคราวนี้มาในเวอร์ชั่นอะคูสติกฟังสบาย เป็นคอมบิเนชันที่ถูกต้องทั้งเสียงร้องของเติร์ด คีย์บอร์ดของบิลลี่ และกีตาร์โปร่งของไมโล
09live in a day ชวนฟัง (My Black Mirror)’ เพลงแรกในอัลบั้มเต็มชุดแรกของ ‘ผู้เดียว The Album’ ซึ่งคราวนี้มาในเวอร์ชั่นอะคูสติกฟังสบาย เป็นคอมบิเนชันที่ถูกต้องทั้งเสียงร้องของเติร์ด คีย์บอร์ดของบิลลี่ และกีตาร์โปร่งของไมโล
07live in a day ชวนฟัง (My Black Mirror)’ เพลงแรกในอัลบั้มเต็มชุดแรกของ ‘ผู้เดียว The Album’ ซึ่งคราวนี้มาในเวอร์ชั่นอะคูสติกฟังสบาย เป็นคอมบิเนชันที่ถูกต้องทั้งเสียงร้องของเติร์ด คีย์บอร์ดของบิลลี่ และกีตาร์โปร่งของไมโล
06live in a day ชวนฟัง (My Black Mirror)’ เพลงแรกในอัลบั้มเต็มชุดแรกของ ‘ผู้เดียว The Album’ ซึ่งคราวนี้มาในเวอร์ชั่นอะคูสติกฟังสบาย เป็นคอมบิเนชันที่ถูกต้องทั้งเสียงร้องของเติร์ด คีย์บอร์ดของบิลลี่ และกีตาร์โปร่งของไมโล

ปลายนิ้ว Tilly Birds

vxvzlive in a day ชวนฟัง (My Black Mirror)’ เพลงแรกในอัลบั้มเต็มชุดแรกของ ‘ผู้เดียว The Album’ ซึ่งคราวนี้มาในเวอร์ชั่นอะคูสติกฟังสบาย เป็นคอมบิเนชันที่ถูกต้องทั้งเสียงร้องของเติร์ด คีย์บอร์ดของบิลลี่ และกีตาร์โปร่งของไมโล
05live in a day ชวนฟัง (My Black Mirror)’ เพลงแรกในอัลบั้มเต็มชุดแรกของ ‘ผู้เดียว The Album’ ซึ่งคราวนี้มาในเวอร์ชั่นอะคูสติกฟังสบาย เป็นคอมบิเนชันที่ถูกต้องทั้งเสียงร้องของเติร์ด คีย์บอร์ดของบิลลี่ และกีตาร์โปร่งของไมโล
live in a day ชวนฟัง (My Black Mirror)’ เพลงแรกในอัลบั้มเต็มชุดแรกของ ‘ผู้เดียว The Album’ ซึ่งคราวนี้มาในเวอร์ชั่นอะคูสติกฟังสบาย เป็นคอมบิเนชันที่ถูกต้องทั้งเสียงร้องของเติร์ด คีย์บอร์ดของบิลลี่ และกีตาร์โปร่งของไมโล
04live in a day ชวนฟัง (My Black Mirror)’ เพลงแรกในอัลบั้มเต็มชุดแรกของ ‘ผู้เดียว The Album’ ซึ่งคราวนี้มาในเวอร์ชั่นอะคูสติกฟังสบาย เป็นคอมบิเนชันที่ถูกต้องทั้งเสียงร้องของเติร์ด คีย์บอร์ดของบิลลี่ และกีตาร์โปร่งของไมโล
live in a day ชวนฟัง (My Black Mirror)’ เพลงแรกในอัลบั้มเต็มชุดแรกของ ‘ผู้เดียว The Album’ ซึ่งคราวนี้มาในเวอร์ชั่นอะคูสติกฟังสบาย เป็นคอมบิเนชันที่ถูกต้องทั้งเสียงร้องของเติร์ด คีย์บอร์ดของบิลลี่ และกีตาร์โปร่งของไมโล
03live in a day ชวนฟัง (My Black Mirror)’ เพลงแรกในอัลบั้มเต็มชุดแรกของ ‘ผู้เดียว The Album’ ซึ่งคราวนี้มาในเวอร์ชั่นอะคูสติกฟังสบาย เป็นคอมบิเนชันที่ถูกต้องทั้งเสียงร้องของเติร์ด คีย์บอร์ดของบิลลี่ และกีตาร์โปร่งของไมโล

xdd

adadlive in a day ชวนฟัง (My Black Mirror)’ เพลงแรกในอัลบั้มเต็มชุดแรกของ ‘ผู้เดียว The Album’ ซึ่งคราวนี้มาในเวอร์ชั่นอะคูสติกฟังสบาย เป็นคอมบิเนชันที่ถูกต้องทั้งเสียงร้องของเติร์ด คีย์บอร์ดของบิลลี่ และกีตาร์โปร่งของไมโล
02live in a day ชวนฟัง (My Black Mirror)’ เพลงแรกในอัลบั้มเต็มชุดแรกของ ‘ผู้เดียว The Album’ ซึ่งคราวนี้มาในเวอร์ชั่นอะคูสติกฟังสบาย เป็นคอมบิเนชันที่ถูกต้องทั้งเสียงร้องของเติร์ด คีย์บอร์ดของบิลลี่ และกีตาร์โปร่งของไมโล
01live in a day ชวนฟัง (My Black Mirror)’ เพลงแรกในอัลบั้มเต็มชุดแรกของ ‘ผู้เดียว The Album’ ซึ่งคราวนี้มาในเวอร์ชั่นอะคูสติกฟังสบาย เป็นคอมบิเนชันที่ถูกต้องทั้งเสียงร้องของเติร์ด คีย์บอร์ดของบิลลี่ และกีตาร์โปร่งของไมโล

AUTHOR

PHOTOGRAPHER

ดวงสุดา กิตติวัฒนานนท์

ช่างภาพนิตยสาร a day ผู้ชอบกินอาหารที่ถ่าย

Video Creator

ชาคริต นิลศาสตร์

อดีตตากล้องนิตยสาร HAMBURGER /ค้นพบว่าตัวเองมีความสุขและสนุกทุกครั้งที่ได้ทำงานภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

นวภัทร์ นาวาเจริญ

วีดีโอครีเอเตอร์คนที่ชอบเดินจ่ายตลาด