Inspired & Creative Content Creator พื้นที่รวมคอนเทนต์ว่าด้วยความคิดสร้างสรรค์และพลังของคนรุ่นใหม่

The Hardest Brief EP.06 นักออกแบบแพ็กเกจจิ้งไทยที่กวาดมาแล้ว 80 รางวัลทั่วโลก | สมชนะ กังวารจิตต์

สมชนะ กังวารจิตต์

The Hardest Brief ตอนนี้คุยกับ สมชนะ กังวารจิตต์ นักออกแบบแพ็กเกจจิ้งเจ้าของสตูดิโอ Prompt Design ที่กวาดรางวัลออกแบบบรรจุภัณฑ์มาแล้วทุกเวทีทั่วโลก (ถ้านึกความยิ่งใหญ่ไม่ออก ให้คิดว่าระดับเทียบเท่าคานส์ ไลออนส์ของวงการโฆษณาหรือออสการ์ของวงการภาพยนตร์) จากแพ็กเกจจิ้งอย่างกระป๋องน้ำอ้อยที่ซ้อนกันได้เป็นต้นอ้อยหรือกล่องน้ำผึ้งที่ใช้กระดาษลังมาเป็นโครงสร้างหลัก!

แพ็กเกจจิ้งแบบไหนที่ออกแบบยากที่สุด และแบบไหนที่จะได้รางวัลระดับโลก? สมชนะหอบเอาบทเรียนจากชัยชนะของเขามาเล่าให้ฟัง

ดำเนินรายการโดย ชณัฐ วุฒิวิกัยการ

ผลงานจาก Prompt Design

นาทีที่ 04.10

สมชนะ กังวารจิตต์

สมชนะ กังวารจิตต์

สมชนะ กังวารจิตต์

นาทีที่ 25.40

สมชนะ กังวารจิตต์

นาทีที่ 36.45

สมชนะ กังวารจิตต์

Related Posts

x

ขอบคุณที่สมัครใช้บริการ
E-Newsletter ของ a day
กรุณาเช็คอีเมลของคุณ
เพื่อเปิดใช้งานได้เลย :-)

Thank you for joining our community.
Please check your e-mail
to activate our E-Newsletter.
Enjoy! :-)