The Hardest Brief EP.05 โจทย์ยากของภาพพิมพ์ โรงพิมพ์ที่ทำหนังสือเป็นงานอาร์ต

รายการพ็อดแคสต์ The Hardest Brief ตอนนี้ชวน ‘จ๊อก–ชัยพร อินทุวิศาลกุล’ เจ้าของโรงพิมพ์ภาพพิมพ์มาคุยกันถึงโจทย์ยากๆ ของโรงพิมพ์หนังสือที่ขึ้นชื่อว่าคราฟต์ที่สุด ละเอียดที่สุด และมีความเป็นศิลปินที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย แถมยังชอบหาทำรับบรีฟพิสดารพันลึกชนิดที่โรงพิมพ์อื่นอาจไม่รับทำจนสำนักพิมพ์และนักออกแบบไว้ใจให้ตีพิมพ์หนังสือที่ออกแบบมาสวยงาม ซับซ้อนของพวกเขา

ปกหนังสือที่เราเห็นมีที่มายากเย็นเช่นไร ไปฟังกันได้ใน The Hardest Brief EP.05 ดำเนินรายการโดย ‘ก้อง–ชณัฐ วุฒิวิกัยการ’

 

ผลงานจากภาพพิมพ์

นาทีที่ 08.00

ภาพพิมพ์

ภาพพิมพ์

 

นาทีที่ 15.40

ภาพพิมพ์

 

นาทีที่ 16.45

ภาพพิมพ์

ภาพพิมพ์

 

นาทีที่ 28.30

ภาพจากสันติ ลอรัชวี

ผลงานอื่นๆ ของโรงพิมพ์ภาพพิมพ์

ภาพพิมพ์

ภาพพิมพ์

ภาพพิมพ์

ภาพพิมพ์

ภาพพิมพ์

AUTHOR