25 ชุดแสตมป์พระบรมฉายาลักษณ์คัดสรรใน 70 ปีแห่งการครองราชย์ของในหลวงรัชกาลที่ 9

ตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชย์ยาวนานกว่า
70 ปี เราคุ้นตากับแสตมป์จดหมายซึ่งมีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ของในหลวงภูมิพลรัชกาลที่
9 ทุกดวงออกแบบและผลิตอย่างประณีตโดยบริษัทไปรษณีย์ไทย รู้ไหมว่าในช่วงเวลาของในหลวงรัชกาลที่
9 ถือเป็นช่วงเวลาที่การสร้างสรรค์ตราไปรษณียากรเฟื่องฟูและก้าวหน้าที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยทีเดียว

วิบูลย์ เสรีชัยพร ผู้จัดการ และ สมส่วน
ชินวิชา หัวหน้าส่วนพิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรของฝ่ายตลาดตราไปรษณียากร
บอกเล่าความสำคัญของการผลิตแสตมป์พระบรมฉายาลักษณ์ว่า
แสตมป์กำเนิดขึ้นในฐานะการเป็นค่าฝากส่ง เหมือนเป็นใบเสร็จรับเงิน การบรรจุรูปประมุขของประเทศลงในแสตมป์จึงเป็นธรรมเนียมปฏิบัติแรกเริ่มมาตั้งแต่แสตมป์ชุดแรกของโลก
(แนวคิดเดียวกับการบรรจุภาพประมุขลงธนบัตร)
นอกจากนี้ยังเป็นเพราะแสตมป์เปรียบเหมือนสัญลักษณ์ของประเทศที่ไม่ซ้ำใคร ต้องแสดงถึงอัตลักษณ์ตัวตน

วิบูลย์แบ่งปันเกร็ดความรู้น่าสนใจว่า
การเรียกว่าแสตมป์พระบรมฉายาลักษณ์ (ซึ่งแปลว่าแสตมป์ภาพถ่าย) ไม่ใช่คำที่ถูกต้องที่สุด
เพราะแสตมป์ยุคแรกเริ่มเป็นภาพวาด เหตุผลที่ใช้ภาพวาดคาดว่าเนื่องจากเทคโนโลยีการถ่ายภาพสมัยนั้นยังไม่คมชัดเท่าที่ควร
ทั้งภาพวาดยังสวยงามมากกว่า เก็บรายละเอียดได้ดีกว่า ภาพวาดที่วาดจากภาพถ่ายของกษัตริย์ควรเรียกอย่างถูกต้องว่าแสตมป์พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์
แต่วงการแสตมป์ก็ใช้คำว่าแสตมป์พระบรมฉายาลักษณ์จนเป็นธรรมเนียมไปแล้ว

ในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่ 9 มีแสตมป์ผลิตออกมารวมแล้ว
1000 กว่าชุด และเป็นแสตมป์พระบรมฉายาลักษณ์ถึง 70 ชุดด้วยกัน ถือเป็นจำนวนที่มากที่สุดเพราะมีช่วงเวลาครองรัชสมัยยาวนานและเป็นช่วงที่การสะสมแสตมป์เป็นที่นิยม
การออกแบบแสตมป์ไทยในช่วงนี้ได้พัฒนาไปมาก
มีการสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อบรรจุเรื่องราวลงแสตมป์แผ่นน้อย
จากที่เคยมีแต่แสตมป์สำหรับใช้งานเท่านั้น ก็เริ่มมีการผลิตแสตมป์ที่ระลึกตามวาระโอกาสสำคัญต่างๆ
การสร้างสรรค์แสตมป์พระบรมฉายาลักษณ์ต้องผ่านขั้นตอนการออกแบบและตรวจทานอย่างละเอียด
ใช้เวลาราว 1 ปีขึ้นไป
โดยมีทีมงานสำคัญอย่างคณะกรรมการจัดสร้างตราไปรษณียากรคอยดูแล
ขั้นตอนสุดท้ายคือการนำความขึ้นกราบบังคมทูลในหลวงภูมิพล ซึ่งทุกดวงที่เกี่ยวข้องกับพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ล้วนผ่านสายพระเนตรก่อนจะผลิตออกมาให้ประชาชนอย่างเราได้สะสม

แน่นอนว่าแสตมป์เหล่านี้ไม่ใช่กระดาษธรรมดา
แต่มีคุณค่าในการเป็นเครื่องบันทึกประวัติศาสตร์ของชาติ
ไปรษณีย์ไทยจึงคิดค้นเทคนิคใหม่ๆ ในการพิมพ์เพื่อเพิ่มความสวยงามในฐานะสื่อวัฒนธรรมของประเทศ
และเพื่อถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ตลอดมา

“แสตมป์ที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่าน
ไม่เพียงแต่บรรจุเรื่องราวมากมาย ในเวลากว่า 70 ปีมีแสตมป์ 70 ชุด รวมแล้ว 341 ดวง
จำนวนพิมพ์ประมาณ 2 พันกว่าล้านดวง ถือเป็นจำนวนที่มากที่สุดและเป็นคอลเลกชันสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์แสตมป์ไทย
ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบพิเศษ เทคนิคพิเศษ คนไปรษณีย์ทุ่มเทจิตใจลงไปทำถวายพระองค์ เราคิดเยอะแยะมากมายเพื่อให้สมพระเกียรติ
ให้สมเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของประเทศ” วิบูลย์เล่าอย่างภูมิใจ

แสตมป์พระบรมฉายาลักษณ์ที่ระลึกแบ่งออกเป็นหมวดต่างๆ
คือ แสตมป์ฉลองครบรอบพระชนมายุ แสตมป์พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ
แสตมป์พระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพ แสตมป์ราชาภิเษกสมรส และแสตมป์อื่นๆ
ที่เกี่ยวเนื่อง นี่คือชุดแสตมป์ตัวอย่างในแต่ละหมวดที่เราชื่นชอบในความสวยงามและเทคนิคแพรวพราวจนอยากแบ่งปันให้ชมกัน

หมวดแสตมป์ใช้งาน

1. พระบรมฉายาลักษณ์ ร.9 ชุด 1 (สยาม) พ.ศ. 2490

2. พระบรมฉายาลักษณ์ ร.9 (ชุด 3) พ.ศ. 2504

3. พระบรมฉายาลักษณ์ ร.9 (ชุด 5) พ.ศ. 2515

หมวดแสตมป์ที่ระลึก

แสตมป์ฉลองครบรอบพระชนมายุ

4. ฉลองราชนิติภาวะ
แสตมป์ที่ระลึกชุดแรกในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่
9 เป็นแสตมป์ในวาระการบรรลุนิติภาวะ พระชนมายุ 20 พรรษาพอดี
และยังถือเป็นแสตมป์เฉลิมพระชนมพรรษาชุดแรก เพราะออกในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2490
ออกช้ากว่าแสตมป์ใช้งานชุดแรกเพียง 20 วันเท่านั้น

5. เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 4 รอบ

6. มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ (ชุด 1)
จุดเริ่มต้นการใช้เทคนิคพิเศษครั้งแรกของวงการแสตมป์ไทย พิมพ์ด้วยแผ่นทองคำแท้และปั๊มดุนนูนเพื่อให้สมวาระมหามงคล และยังเป็นครั้งแรกที่ออกแสตมป์ที่ระลึกชุดลำดับถัดไปให้สะสมพร้อมกันด้วย

7. มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ (ชุด 3)

8. มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ (ชุด 3)

9. มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ (ชุด 1)
แสตมป์ 7 เหลี่ยมด้านเท่าดวงแรกของโลก ในชุดประกอบด้วยแสตมป์ 7 ดวง
ชื่อชุดสัตตมหามงคล ภูมิพลมหาราชา ภาพในแสตมป์พิมพ์เหมือนผนึกเหรียญเข้าไปในแสตมป์
ใช้ต้นแบบจากเหรียญที่ระลึกจริง

10. มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (ชุด 2)
แสตมป์ชุดนี้เป็นการร้อยเรียงภาพในช่วงพระชนมายุที่เคลื่อนผ่านทีละ
10 ปี ตรงกลางเว้นเป็นภาพระหว่างในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระผนวช ใช้เทคนิคภาพโฮโลแกรม 3
มิติ

11. วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2552

12. วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2553
เมล็ดข้าวบนแสตมป์เป็นเมล็ดข้าวจริง และเป็นเมล็ดข้าวเปลือกมงคลจากพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในวันพืชมงคล พิมพ์และบรรจงติดเมล็ดข้าวด้วยมือทุกดวงจนครบ 1 ล้านดวงที่ฝรั่งเศส

 

แสตมป์พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ

13. รัชดาภิเษก

14. รัชมังคลาภิเษก (ชุด 1) (รัชมังคลาภิเษกหมายถึงวาระการครองราชย์ยาวนานที่สุดในราชวงศ์จักรี)

15. งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี (ชุด 1)
ชุดนี้พิมพ์ด้วยทองคำแท้และปั๊มดุนนูน

แสตมป์พระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพ

16. โครงการที่ดำเนินการตามพระราชดําริ

17. การเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ

18. พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

แสตมป์ราชาภิเษกสมรส

19. ราชาภิเษกสมรสครบ 15 ปี

20. ราชาภิเษกสมรสครบ 50 ปี

21. 60 ปี ราชาภิเษกสมรส

แสตมป์รอยปรุรูปหัวใจ ประดับด้วยคริสตัลแท้จากสวารอฟสกี้ ดวงละ 6 เม็ด เม็ดหนึ่งแทนเวลา 10 ปี จัดทำเป็นชุดตั้งโชว์ นอกจากนี้ยังผลิตหนึ่งชุดพิเศษซึ่งประดับด้วยเพชรแท้รูปหัวใจแทนคริสตัล เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9

อื่น ๆ
ที่เกี่ยวเนื่อง

22. เอเชียนเกมส์ครั้งที่ 6 (ชุด 2)

23. ครบรอบ 60 ปี คณะลูกเสือไทย

24. ครบรอบ 100 ปี ธนบัตรไทย

25. 100 ปี งานวิจัยข้าวไทย เป็นแสตมป์ชุดสุดท้ายในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่ 9

ยังมีแสตมป์พระบรมฉายาลักษณ์ที่งดงามอีกหลายชุด
ใครอยากชมอย่างเต็มอิ่ม ตามไปดูให้ครบ 70 ชุดที่พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร สามเสนใน
ซึ่งกำลังมีนิทรรศการ ‘ทุกดวงตราจารึกไว้ สถิตใจไทยนิรันดร์’ จัดแสดงตราไปรษณียากรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ตลอดรัชสมัยของพระองค์

ดูรายละเอียดที่ Facebook | บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ภาพ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

AUTHOR