อะไรที่ไม่ได้เป็นแบบที่คิดไว้ ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะแย่เสมอไป

Highlights

  • นี่คือไดอารีแฮนด์เมดของศิลปิน juli baker and summer ฉบับนี้เป็นการบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดปี 2020 
  • หลังจากที่เธอเขียน New Year's Resolution เมื่อต้นปีไป 20 ข้อ ปรากฏว่าปีนี้เธอทำได้เพียง 7 ข้อเท่านั้น ด้วยอะไรหลายๆ อย่างไม่เป็นแบบที่คิดไว้ 
  • แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในปีนี้ล้วนได้หล่อหลอมความคิดและนิสัยของเธอให้เปลี่ยนแปลงไป และนี่คือบันทึกการ coming of age ของเธอ

AUTHOR