ในวันที่การเมืองดี เราคงได้มีรัฐบาลที่เห็นคุณค่างานศิลปะกับเขาสักทีนะ

Highlights

  • บันทึกของป่าน juli baker and summer ตอนนี้เล่าเรื่องที่เธอไปสอนศิลปะให้เด็กๆ ชุมชนคลองเตยที่ทำให้เธอเห็นความเหลื่อมล้ำในสังคมชัดเจน และได้รู้ว่ารัฐไม่ให้ความสำคัญกับศิลปะเลย
  • ขณะเดียวกันเธอก็ได้โอกาสไปทำโปรเจกต์ศิลปะกับเด็กๆ ที่ญี่ปุ่นและพบว่าที่นั่น รัฐให้ความสำคัญกับศิลปะไม่ว่าจะในชั้นเรียนหรือในการผลักดันให้ศิลปะอยู่ในชีวิตประจำวัน
  • ตัดภาพกลับมาที่การเรียกร้องประชาธิปไตยและการเมืองที่ดีกว่าในเมืองไทย ป่านหวังว่าเมื่อประเทศเป็นประชาธิปไตยและมีการเมืองที่ดีแล้วเราจะมีรัฐที่ให้ความสำคัญกับศิลปะสักทีนะ

AUTHOR