ประกาศรายชื่อน้องๆ ผู้ผ่านเข้ารอบเวิร์กช็อป a team junior 14

รายชื่อน้องๆที่จะได้เข้าร่วมเวิร์กช็อป a team junior 14 มาแล้วจ้า 🙂

หลังจากที่พี่ๆ a team อ่านใบสมัครและพอร์ตของน้องๆ กันอย่างเข้มข้นถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนและได้เลือกผู้ผ่านเข้ารอบแรกของเวิร์กช็อป โดยพวกพี่จะพิจารณาจากความเหมาะสมในหลายๆ ด้านทั้งผลงานและความตั้งใจของน้องๆ ที่ส่งผ่านมายังใบสมัคร รวมทั้งความสนใจของน้องๆ ที่น่าจะตรงกับนิตยสาร a day

วันแห่งความรักอย่างวันนี้ก็เป็นฤกษ์งามยามดีที่พี่ๆ a team จะประกาศชื่อผู้ผ่านเข้ารอบแรกจำนวน 100 คนที่จะได้มาเวิร์กช็อปสนุกๆ Level UP เบาๆ ด้วยกันในวันที่ 10-11 มีนาคมนี้ ส่วนน้องๆ คนไหนที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อนี้ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะ รักษาความมุ่งมั่นตั้งใจและเก็บเกี่ยวประสบการณ์รอบตัวเราให้มากขึ้น ปีหน้าพี่ๆ หวังว่าเราอาจจะได้เจอกัน

รายชื่อของน้องๆ ต่อไปนี้ พี่ๆ a team ขอแสดงความยินดี และ Happy Valentine’s Day ด้วยนะจ๊ะ

Content Creators

 1. กันตาภัทร พุทธสุวรรณ
 2. กิตติพัฒน์ เผ่ากันทะ
 3. ขัตติยา พัสนันต์
 4. ไข่มุก อินทรวิชัย
 5. คชรักษ์ แก้วสุราช
 6. จิตกานต์ วงษาสนธิ์
 7. จิรภัทร บุญยะกาญจน์
 8. ชญานิน ชนกโอวาท
 9. ชวิน พนังนุวงศ์
 10. ชินวัฒน์ ไชยสุริยะศักดิ์
 11. ชีวิน กิตติ์ชรินดา
 12. ฐาปนี ปุริมายะตา
 13. ณัฐชยา สุขแก้ว
 14. ณัฐวดี คงแสง
 15. ตรีสิริ ตรีศรี
 16. ทักษะพร ภู่หริย์วงศ์สุข
 17. ธนภรณ์ ศิริโชคยนต์
 18. นฤมล ชูจันทร์
 19. นวพร เรืองศรี
 20. นวภัทร์ นาวาเจริญ
 21. นิสากรม์ ทองทา
 22. บุญจิรา พึ่งมี
 23. บุญยานุช พินิจนิยม
 24. ปทิรภูมิ สุขเกษม
 25. ปนัสยา เลิศทนงศักดิ์
 26. ปริม ปัญญานุตรักษ์
 27. ปวีณ์กานต์ อินสว่าง
 28. ผกามาศ กุลกานต์สวัสดิ์
 29. พลอยรุ้ง สิบพลาง
 30. พัชระ เฟื่องถี
 31. พีรณัฐ ดีเหลือ
 32. ภานุพงศ์ จิตรทศ
 33. ภาวิณี คงฤทธิ์
 34. มณิสร สุดประเสริฐ
 35. เมธากุล ชาบัญ
 36. เมธิญา หิริโกกุล
 37. ไมโกะ ผันผาย
 38. วสุนธรา สนั่นไหว
 39. วิชญา พงศ์กล่ำ
 40. สุดารัตน์ พรมสีใหม่
 41. สุรพันธ์ แสงสุวรรณ์
 42. สามฟ้า เขมะวิชานุรัตน์
 43. อดิกานต์กุล ศักดิ์นันท์
 44. อภิวัฒน์ พิริยพล
 45. อรสา ศรีดาวเรือง

Visual Designer

 1. กชมน สมิตพันธุ์
 2. กุลธิดา เตชะสัมพันธ์
 3. คุลิกา พิพัฒน์พงศธร
 4. ชนาพร กรณ์งูเหลือม
 5. ชลิตา แซไซย
 6. ณัฐนันท์ คุมวิสะ
 7. ณิชาธร เผื่อนประเสริฐ
 8. พัชรพล หาจันสี
 9. ฟ้ารุ่ง มาศิลป์
 10. มงคล ศรีธนาวิโรจน์
 11. ศศิกานต์ หลงอารีย์
 12. สาริศา เลิศวัฒนากิจกุล
 13. สุชา จามาศ
 14. สุวิภา พันธ์ทอง
 15. Chonokphan
  Kitinartintranee

Photographer

 1. กิตติญา ธรรมมา
 2. ชยาพล บัวเผื่อนหอม
 3. เธียรสิน สุวรรณรังสิกุล
 4. นิติพงษ์ การดี
 5. ปัณณราศรี พจน์ไตรทิพย์
 6. พชรธร อุบลจิตต์
 7. ศราวุฒิ แห่กาฬสินธุ์
 8. ศิรณัฐ สิริยากรนุรักษ์
 9. ศุภกร บุญเรือง
 10. โสภณัฐ อาภรณ์นพรัตน์
 11. Varinthorn
  Pormajanya

Video Creator

 1. ชุติมณฑ์ วงศ์เกียรติก้อง
 2. พราวพิศุทธิ์ เตียงพลกรัง
 3. ภัทราภรณ์ รัชตะกิตติสุนทร
 4. วิรัลพัชร์ จันทร์ผ่องแสง
 5. ศุภกิตติ์ วุฒิอมรศักดิ์
 6. ศุราวุฒิ จันทร์นวน

Proofreader and Sub-Editor

 1. กัญจนพร ตุ้มสุวรรณ
 2. จิรเมธ คูไพริน
 3. นัชชา สุใจ
 4. นันทภัทร์ เทศะนันทน์
 5. บุญธิดา วรกุล
 6. ปพิชญา ภิญโญชีพ
 7. ปิ่นสุดา แป้นมงคล
 8. วรกัญญา ผดุงเกษมคง
 9. ศุภวรรณ นารถ
 10. สิรามล เฮ็งรักษา

Online
Media Manager

 1. ธัญญารัตน์ สิทธิเจริญ
 2. นรุตม์ ชัยสุขพันธ์
 3. นิลกาญจน์ บุตรพรม
 4. พิมพ์วิมล เชื้อสวย
 5. อัครพนธ์ กู้วัฒนาศิริ

Secretary

 1. ชนากานต์ เดชพงษ์
 2. ปิยาภัสร์ ไวยสุระสิงห์
 3. พีระภูมิ เหมันต์สุทธิกุล
 4. โยษิตา ธิตติพงษ์
 5. วรพัชร กระแสร์ตานนท์
 6. วิสสุตา สุขสวัสดิ์
 7. โศภิษฐา พันธุ์พืชน์
 8. อิสรีย์ พรศิริอนันต์

น้องๆ คนไหนที่มีรายชื่ออยู่ด้านบน ขอให้ ส่งอีเมล ชื่อ นามสกุล และตำแหน่งของตนเองเพื่อยืนยันการเข้าร่วมเวิร์กช็อปมาทาง [email protected] ตอบกลับมาให้พี่ๆ ภายในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์นี้ อย่าลืมนะว่าเรามีนัดวันเวิร์กช็อป Level UP ในวันเสาร์อาทิตย์ที่ 10-11 มีนาคมนี้ กิจกรรมกลุ่มสนุกๆ แรงบันดาลใจ และความรู้แบบไม่มีกั๊กจากบรรดาพี่ๆ วิทยากรสุดพิเศษที่เราชวนมารอน้องๆ อยู่

อดใจรอกำหนดการเวลา สถานที่ และวิธีการเดินทางกันอีกสักนิดน้า พี่ๆ จะรีบเร่งประกาศบนเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก a day magazine ในเร็ววัน

แล้วพบกันนะจ๊ะ 🙂

AUTHOR