ตามไปดูพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 จากหัวใจศิษย์เก่าคณะจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากรทุกรุ่น

ตามไปดูพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 จากหัวใจศิษย์เก่าคณะจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากรทุกรุ่น

หลายคนอาจเคยเห็นพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่
9 อันสวยงามฝีมือการวาดของนักศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากรรุ่นปัจจุบัน
บริเวณรั้วหน้าวังท่าพระกันมาแล้ว แต่อาจยังไม่รู้ว่าบริเวณลานอาจารย์ศิลป์ พีระศรี มีพระบรมสาทิสลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ฝีมือของศิษย์เก่าชาวจิตรกรรมฯ
และเหล่าอาจารย์ในคณะ ไม่บ่อยนักที่จะเห็นเพื่อนพ้องน้องพี่ อาจารย์ และนักศึกษาคณะนี้จำนวนกว่า
300 คน มารวมตัวกันทำกิจกรรม
ซึ่งในครั้งนี้คือการวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อแสดงออกถึงความรักและความซาบซึ้งใจต่อในหลวงที่คนไทยรักและผูกพัน

ไม่ว่าสิ่งนี้จะอยู่ที่ไหน
ไม่ว่าโปรเจกต์นี้จะเป็นของใคร ถ้าหากเรารู้ เราจะตามไปดู

 

ใครทำ
และ ทำอะไร: ชาวคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะภายใต้หัวข้อ
‘ในหลวงของประชาชน’
หลังการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 มีการพูดคุยกันระหว่างสมาคมนักศึกษาเก่า
ร่วมกับคณะจิตรกรรมฯ ถึงแผนการสร้างสรรค์พระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 จำนวน 89 ภาพ ภายใต้หัวข้อ ‘ในหลวงของประชาชน’

อาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่าคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์แต่ละรุ่นจึงร่วมกันวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9

“เราเล็งเห็นว่าเราควรร่วมกันแสดงออกเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง
ท้ายที่สุดลงตัวที่การใช้ศิลปะวิชาชีพที่พวกเรารัก ถนัด และทำได้ดีที่สุด” อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์เล่าถึงที่มา

ตัวแทนแต่ละรุ่นจะรับผิดชอบวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ขนาด
2.40 x 2.40 เมตรกันคนละ
1 ภาพ โดยทุกภาพจะชิดติดกัน แบ่งระยะเวลาการวาดเป็น 3 ช่วง
ครั้งที่หนึ่ง วาดจำนวน 32 ภาพ เมื่อวันที่ 22 – 24 ตุลาคมที่ผ่านมา และครั้งที่สองจำนวน 30 ภาพ
ในวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2559 และวาดครบทุกภาพครั้งสุดท้าย ในวันที่ 26 – 27
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 แต่ละครั้งมีเวลาอันจำกัดเพียง
2 – 3 วันเท่านั้น นอกจากพระบรมสาทิสลักษณ์ ยังมีพระบรมรูปปั้นจำนวน 9 ชิ้นให้ได้ชม รวมๆ
แล้วงานทุกชิ้นเกิดขึ้นได้เพราะแรงทุ่มเทของชาวจิตรกรรมฯ กว่า 300 ชีวิต

เทคนิคที่ใช้มีอย่างหลากหลาย ทั้งสีอะคริลิก
สีพลาสติก สีน้ำมัน และสื่อผสม มีศิลปินที่เราคุ้นชื่อหลายคนเข้ามาร่วมงานอย่าง สุรเดช
แก้วท่าไม้, วธน กรีทอง, สมยศ ไตรเสนีย์, ประทีป คชบัว, ปัญญา วิจินธนสาร, ปรีชา เถาทอง และนภัทร
แก้วมณี เป็นต้น

 

แนะนำให้ตามไปดู:
ถ้าคุณมีโอกาสสามารถแวะเวียนไปบริเวณลานอาจารย์ศิลป์
คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ที่ถูกเนรมิตให้เป็นดินแดนแห่งพระบรมสาทิสลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่
9 ซึ่งติดตั้งไว้จนถึงช่วงเดือนมกราคม
พ.ศ. 2560 บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยยังมีพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่
9 ฝีมือนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ
รุ่นปัจจุบันให้ได้ชมกันอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการศิลปกรรมของคณาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 33 หัวข้อ “ใต้ร่มพระบารมี” [Under His Graciousness] ซึ่งเป็นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี ตั้งแต่ 9 มิถุนายน 2559 ณ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
จนถึง 9 ธันวาคม 2559 เปิดทุกวัน
เวลา 10.00 – 18.00 น. เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ห้ามพลาดในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 9.00 – 17.00
น. เราสามารถไปชมการเขียนภาพของเหล่าศิลปินภายใต้หัวข้อ ‘ในหลวงของประชาชน’ ได้ที่ลานอาจารย์ศิลป์ พีระศรี และชมการแสดงดนตรีเครื่องเป่าทองเหลือง เพลงพระราชนิพนธ์
โดยคณะดุริยางคศาสตร์ และการเขียนภาพประกอบดนตรี โดยศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง เวลา 15.30 – 19.30 น. และจะมีการแจกพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 จำนวน 4 รูปแบบ โดยฝีมือของอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ
3 คน ได้แก่ อาจารย์ธนฤท
ทิพย์วารี อาจารย์อำนาจ คงวารี และอาจารย์ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ จำกัดเพียงแบบละ 1,000 ภาพ ในช่วงเวลา 13.00 น.
เป็นต้นไป

ภาพ ธีรพันธ์ ลีลาวรรณสุข

AUTHOR