EARGASM TOP 5 EP.04 | Stamp

ถึงนาทีนี้ คงไม่มีใครปฏิเสธฝีมือและผลงานของแสตมป์ – อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข ยิ่งกับปีที่ผ่านมา การโกอินเตอร์ไปเป็นนักดนตรีที่ญี่ปุ่นยิ่งทำให้เขาถูกจับตามองเข้าไปอีก แต่ระหว่างทางเหล่านั้น แสตมป์ต้องเจอกับกับเรื่องน่าประหลาด ลำบากใจและประทับใจ

‘TOP 5 Culture Shock การไปเป็นนักดนตรีที่ญี่ปุ่นของแสตมป์’ คือเรื่องไหน

‘TOP 5  ความยากในการเป็น Stamp’ นั้นมีไหม

และ ‘TOP5 เพลงที่แสตมป์ฟังแต่ไม่ใช่แนวที่แสตมป์ทำ‘ คืออะไร

EARGASM TOP5 EP.4 มีคำตอบ

สุรชัย พุฒิกุลางกูร

สุรชัย พุฒิกุลางกูร

สุรชัย พุฒิกุลางกูร

 

AUTHOR