EARGASM TOP 5 EP.03 | Whal & Dolph

จากการเป็นวงดนตรีหน้าใหม่ ผ่านไปไม่กี่ปีตอนนี้ Whal & Dolph กลายเป็นวงดนตรีดูโอ้มืออาชีพที่คนทั้งประเทศต่างยอมรับ

แม้วันเวลาระหว่างทางอาจไม่เท่าหลายวงรุ่นพี่ แต่เพราะความสดใหม่และความรู้สึกที่ยังไม่จางหาย เราจึงเชิญ Whal & Dolph มาถอดบทเรียนว่าอะไรคือสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้ตลอดเวลาที่ผ่านมาจนออกมาเป็นคำแนะนำ (และคำเตือน) แก่นักดนตรีหน้าใหม่ทุกคน

TOP5 ของวงดนตรีดูโอ้นาม Whal & Dolph คืออะไร สดับรับฟังได้ในอีก 5 4 3 2 1 

สุรชัย พุฒิกุลางกูร

สุรชัย พุฒิกุลางกูร

สุรชัย พุฒิกุลางกูร

 

AUTHOR