BEHIND THE GREETING BENJAKITTI เบื้องหลังประติมากรรมกลางสวนป่า ผลงานที่อยากให้คุณเห็นคุณค่าธรรมชาติรอบตัว

เพราะอยากให้คุณเห็นคุณค่าของธรรมชาติ ไม่ใช่แค่เชยชม แต่อยากให้คนตระหนักและดูแลรักษาสิ่งเหล่านี้เอาไว้ให้คงอยู่ ผ่านงานประติมากรรมศิลปะ ‘Unfolding Bangkok’ งานศิลป์กลางสวนป่าเบญจกิติ ซึ่งจัดภายใต้แนวคิด ‘Greeting Benjakitti’ การสร้างแรงบันดาลใจให้คนเห็นคุณค่าของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

โดยแนวคิดดังกล่าวถ่ายทอดผ่านงานศิลปะ Art Installation มุมมองของ 5 ศิลปินชั้นนำ ได้แก่ สุวรรณี สาระบุตร วิชญ์ พิมพ์กาญจนพงศ์ สนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ สุริยะ อัมพันศิริรัตน์ และ อรรถพร คบคงสันติ สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักรของธรรมชาติ และการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตจนเกิดเป็นระบบนิเวศ

ชวนท่องโลกสีเขียวผ่านงานศิลปะได้ที่สวนป่าเบญจกิติ ซึ่งอยู่ตรงข้ามศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2023 นี้ไม่มีค่าใช้จ่าย

The Circle Biogenesis 2023
โดย สุริยะ อัมพันศิริรัตน์

ผลงานศิลปะรูปแบบวงกลมนี้ ได้แรงบันดาลใจจาก สัญลักษณ์ของเวลา 24 ชั่วโมงในหนึ่งวัน โดยแบ่งช่องเป็นสามช่วงเวลา ซึ่งสัมพันธ์กับการหมุนของดวงอาทิตย์ สะท้อนถึงความสัมพันธ์ของธรรมชาติ ชีวิต และจักรวาล

สาเหตุที่ใช้ข้าว เพื่อแสดงถึงการย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นของภูมิปัญญาไทย นั่นคือการปลูกข้าวจนเกิดเป็นวัฒนธรรมมาช้านาน และมีการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาปรับใช้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตจนเกิดเป็นวัฏจักรในชีวิตประจำวัน

Stingless Bee City (ผึ้งน้อยธานี)
โดย วิชญ์ พิมพ์กาญจนพงศ์

ผลงานชิ้นนี้ได้แรงบันดาลใจจากผึ้งชันโรง (Stingless Bee) ที่มีหน้าที่สำคัญในการฟื้นฟูระบบนิเวศให้อุดมสมบูรณ์ และสร้างผลผลิตให้กับพืชเศรษฐกิจ รวมถึงเจ้าผึ้งนี้ยังอยู่อาศัยในสวนเบญจกิติอีกด้วย

ศิลปินจึงสร้างผลงานนี้มาเพื่อให้ผึ้งชันโรงได้ทดลองเข้ามาอยู่อาศัย รูปทรงของประติมากรรมมาจากการเรียงตัวของเกสรดอกไม้และผลไม้ที่พบเห็นบ่อยครั้งในธรรมชาติ โดยนำวัสดุมาจัดเรียงซ้อนกันเป็นแนวตั้ง สะท้อนถึงตึกสูงที่รายล้อมรอบสวนเบญจกิติ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการยอมรับและให้เกียรติแมลงตัวเล็กๆ ที่เป็นสิ่งสำคัญในระบบนิเวศธรรมชาตินี้

Hornbill Villa (วิลล่านกเงือก)
โดย สุวรรณี สาระบุตร

เนื่องจากผลกระทบของการตัดไม้ทำลายป่า ทำให้หลายสิ่งมีชีวิตต้องเดือดร้อน โดยเฉพาะนกเงือกและสัตว์ขนาดเล็กที่ต้องการโพรงไม้ทำเป็นรังที่อยู่อาศัย จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินทำวิลล่านกเงือก เพื่อเป็นบ้านให้พวกมันพักพิง

วัสดุในการทำผลงานนี้ทำด้วยเครื่องปั้นดินเผาจำนวน 200 ชิ้น ซึ่งทำร่วมกับชุมชนช่างปั้นครกดินเผาในชุมชนไทญ้อ บ้านกลาง อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เพื่ออยากให้ทุกคนที่เข้ามาดูผลงานตระหนักรู้ถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

The Center of the Universe (จุดศูนย์กลางจักรวาล)
โดย อรรถพร คบคงสันติ

เพราะอยากให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมกับผลงานได้ โดยเฉพาะเด็กๆ จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินนำกล้องคาไลโดสโคปหรือกล้องสลับลายที่เด็กๆ ชอบ มาออกแบบมุมมองที่แปลกใหม่

The Center of the Universe (จุดศูนย์กลางจักรวาล)
โดย อรรถพร คบคงสันติ

เจ้ากล้องตัวนี้จะพาไปเปิดมุมมองสิ่งต่างๆ รอบตัว ผ่านแสงสี และมิติในแต่ละสวนที่หลากหลายในสวนเบญจกิติ เพื่อให้เห็นภาพที่แตกต่างจากสิ่งที่เราพบเห็นบ่อยๆ ในชีวิตประจำวัน ซึ่งในแต่ละช่วงเวลาและทิศทางการมองก็จะไม่เหมือนกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับตัวเราเป็นคนกำหนดมุมมองในการมองเห็นเอง

House of Silence (เรือนแห่งความเงียบ)
โดย สนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์

ผลงานนี้ได้แรงบันดาลใจจากการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับความรู้สึกของตัวเอง ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว โดยต้องการให้คนที่ดูผลงานนี้ได้หยุดพัก คิดทบทวน และมีเวลาได้อยู่กับตัวเอง เพื่อสังเกตความเคลื่อนไหวของธรรมชาติรอบตัวเรา

จากแนวคิดดังกล่าวจึงสะท้อนผ่านประติมากรรมกล่องกระจก 4 ด้าน ที่วางให้เกิดการตกกระทบของแสงและเกิดเงาที่ส่องสะท้อนในแต่ละมุมของสวน ช่วยสร้างมุมมองการอยู่ร่วมกันของทุกสิ่งรอบตัวเรา


ที่มา: https://shorturl.asia/Wux2K

AUTHOR

PHOTOGRAPHER

ณัฐนิชา หมั่นหาดี

บอกกับตัวเอง รักงานให้เหมือนกับที่รักเธอ