กติการ่วมสนุกนิทรรศการ #aday200 The Magazine Exhibition

เดือนเมษายน
พ.ศ.2560 นิตยสาร a
day เดินทางมาไกลถึงฉบับที่ 200

ตลอดเวลา
16 ปีนับตั้งแต่เปิดตัวใน พ.ศ.2543 เราพบเรื่องราวมากมายระหว่างทาง แม้จะผ่านร้อนหนาวมามากมาย
สุขทุกข์ปะปนกันไป เมื่อนึกย้อนกลับไปเรามักคิดถึงแต่เรื่องราวดีๆ การทำนิตยสารในเวลาเท่านี้ยังมากพอจะทำให้ทีมงานและผู้อ่านเกิดความรู้สึกต่อหนังสือมากมาย
ทั้งความประทับใจ ความผูกพัน ความหวัง และความทรงจำ

ในฐานะคนทำนิตยสารที่พูดถึงความคิดสร้างสรรค์
เรามักใช้วาระครบรอบทดลองสร้างสรรค์ผลงานในพื้นที่ใหม่ ด้วยวิธีการที่ไม่สามารถทำได้ในช่วงเวลาปกติ
ในวาระที่ a
day เดินทางมาถึงฉบับ 200 เราอยากรวบรวมเรื่องราวตลอด 16 ปีมาบอกเล่าในรูปแบบใหม่
เพื่อพิสูจน์ความเชื่อว่าพื้นที่บอกเล่าของเราไม่ได้หยุดอยู่แค่หน้ากระดาษ
แต่ยังก้าวข้ามสู่พรมแดนการเล่าเรื่องใหม่ๆ ไม่ยึดติดกับวิธีคิดแบบเดิม

a
day ฉบับที่ 200 จะไม่มีวางขาย เราเปลี่ยนเนื้อหาบนกระดาษให้กลายเป็นนิทรรศการ #aday200 The Magazine
Exhibition’
นิทรรศการขนาดจิ๋วที่บรรจุภาพปก
เรื่องราวเบื้องหลัง และวิธีคิดในการสร้างสรรค์เนื้อหาต่างๆ
บนหน้ากระดาษของนิตยสาร a
day ที่ผ่านมา ลักษณะชิ้นงานเป็นเฟรมรูปปก
a day พร้อมคำบรรยายใต้ภาพ
ติดบนขาตั้งสามเหลี่ยม (บางชิ้นอาจถูกแขวนหรือติดตั้งรูปแบบอื่น
ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของสถานที่) นำไปจัดแสดงไว้ในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวฉบับนั้นๆ
ทั่วประเทศไทย เพื่อให้ผู้อ่านของเราได้เข้าไปเยี่ยมชม ซึมซับเรื่องราวท่ามกลางบรรยากาศแวดล้อมจริงที่ขับให้เนื้อหามีความหมายมากยิ่งขึ้น

เพื่อบันทึกประวัติศาสตร์ในวาระสำคัญนี้
เรารวบรวมเนื้อหาจากนิทรรศการมาพิมพ์เป็นเล่มในจำนวนจำกัด
หนังสือเล่มนี้ทำหน้าที่คล้ายสูจิบัตรของนิทรรศการ
เราทำมาเป็นที่ระลึกให้กับผู้อ่านที่เป็นสมาชิกรายปี และให้ผู้อ่านที่เดินทางไปนิทรรศการและร่วมกิจกรรมกับเรา

กติกาการร่วมสนุกมีดังนี้

กติกาการร่วมสนุกนิทรรศการ
#aday200 The Magazine
Exhibition’

วิธีการที่ 1

1. เดินทางไปสถานที่ติดตั้งนิทรรศการของ a day ซึ่งมีทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด (เราจะทำแผนที่ระบุสถานที่แสดงนิทรรศการทั้งหมดเร็วๆ นี้)

2. ถ่ายรูปนิทรรศการในรูปแบบใดก็ได้ เช่น ถ่ายชิ้นงานเปล่าๆ ถ่ายตัวเองคู่กับนิทรรศการ หรือถ่ายนิทรรศการคู่กับนิตยสาร a day เล่มที่ชอบ

3. เขียนเล่าความรู้สึก ความประทับใจ หรือความทรงจำว่านิตยสาร a day มีความหมายต่อคุณอย่างไร จะพูดโดยภาพรวมหรือบอกเป็นเล่มๆ ก็ได้ โพสต์ลง Facebook หรือ Instagram พร้อมติดแฮชแท็ก #aday200 อย่าลืมตั้งค่าเป็นสาธารณะ (Public) ด้วยนะ

วิธีการที่ 2

1. ถ่ายรูปนิตยสาร a day ฉบับใดก็ได้ที่คุณมี จะถ่ายรูปตัวเองคู่กับเล่ม หรือถ่ายเล่มเดี่ยวๆ ก็ได้

2. เขียนเล่าความรู้สึก ความประทับใจ หรือความทรงจำว่านิตยสาร a day มีความหมายต่อคุณอย่างไร จะพูดโดยภาพรวมหรือบอกเป็นเล่มๆ ก็ได้ โพสต์ลง Facebook หรือ Instagram พร้อมติดแฮชแท็ก #aday200 อย่าลืมตั้งค่าเป็นสาธารณะ (Public) ด้วยนะ

ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม

นิทรรศการจะแสดงตั้งแต่วันที่ 28
เมษายน – 25 พฤษภาคม 2560

ประกาศผล

เราจะคัดเลือกข้อความที่เราชอบ และประกาศผลผู้โชคดีผ่านเว็บไซต์ www.adaymagazine.com และ Facebook
| a day magazine ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ผู้อ่านที่ร่วมกิจกรรมจะมีสิทธิ์ได้
a day แค่คนละ 1 เล่มเท่านั้น

AUTHOR