a day 243: REDESIGN

main course

ด้วยความเชื่อที่ว่างานออกแบบที่ดีสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนได้ เมนคอร์สฉบับนี้ a day จึงชวนเหล่านักออกแบบหลากหลายแขนง ทั้งกลุ่มที่ทำงานออกแบบเกี่ยวข้องกับสาธารณะอยู่แล้ว และกลุ่มนักออกแบบที่มีผลงานน่าสนใจ มา ‘รีดีไซน์’ สิ่งรอบตัวที่คุ้นเคยด้วยทักษะที่มี กับโจทย์ที่ว่าด้วยความเป็นสาธารณะ เพื่อร่วมเป็นหนึ่งจุดเล็กๆ ที่ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะทำให้เมืองที่เราอาศัยอยู่ดีขึ้นด้วยงานออกแบบ

interview

ด้วยเหตุผลเรื่องการงานในฐานะผู้จัดการ iLaw และเหตุผลด้านวาระในฐานะหัวเรือใหญ่ร่างรายชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ สัมภาษณ์ใหญ่ใน a day ฉบับนี้เราจึงตัดสินใจเดินทางไปสนทนากับ เป๋า–ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ NGOs รุ่นใหม่ผู้ซึ่งแสงไฟทางการเมืองกำลังจับจ้อง ในขั้นต้นเราตั้งใจพูดคุยกับเป๋าว่าด้วยเรื่องกฎหมายและงานเพื่อสังคมในประเทศไทย แต่หลังจากนัดหมายตกลงกันดิบดี สุดท้ายเป๋ากลับบอกเราตั้งแต่ยังไม่เริ่มการสัมภาษณ์ว่า “แต่คุณอาจผิดหวังก็ได้นะ ผมไม่ได้มีเรื่องให้คุณขุดคุ้ยหรอก ผมไม่ได้ทำเพื่อสังคมขนาดนั้น”

อะไรคือเบื้องลึกเบื้องหลังถ้อยคำดังกล่าว เดินทางไปพร้อมกับเราเพื่อหาคำตอบในบทสัมภาษณ์นี้


Shop Now

AUTHOR