ขอให้มีสติและได้ใช้ชีวิตเฮลตี้ – เต้ย จรินทร์พร ในวัย 31 ปี | a happy birthday

Happy birthday to Toey เต้ย จรินทร์พร Jarinporn

“เต้ยขอให้ตัวเองมีสติในการใช้ชีวิตประจำวัน และได้ใช้ชีวิตอย่างเฮลตี้”

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 ที่ผ่านเป็นวันเกิดอายุครบ 31 ปีของนักแสดงสาว ‘เต้ย–จรินทร์พร จุนเกียรติ’ รายการ a happy birthday จึงชวนเธอมาทบทวนเรื่องราวและบทเรียนชีวิตในขวบปีที่ผ่านมา

กลัวคนไม่รัก ทุ่มเทให้ครอบครัวแบบเกือบจะมากไป ตัดสินใจจะใช้ชีวิตแบบเฮลตี้ คือแค่ส่วนหนึ่งที่เต้ยตกตะกอนได้ในช่วงวัย 30 ปี แต่ถ้าอยากฟังมากกว่านี้ เต้ยรออยู่พร้อมคำตอบ

_____________

a happy birthday คือรายการที่จะพาทุกคนไปสนทนากับผู้คนจากหลากหลายวงการในวันเกิดของพวกเขา เดือนหน้าจะเป็นใครรอติดตามที่หน้าเพจได้เลย

อ่านบทสัมภาษณ์ “ชีวิตที่ไม่เอาทุกอย่างมาใส่ใจมันเบาแบบนี้นี่เอง” เต้ย จรินทร์พร ในวันแรกที่อายุ 31 ปี

Happy birthday to Toey Jarinporn
“ขอให้ตัวเองมีสติในการใช้ชีวิตประจำวัน และได้ใช้ชีวิตอย่างเฮลตี้”
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 ที่ผ่านเป็นวันเกิดอายุครบ 31 ปีของนักแสดงสาว รายการ a happy birthday จึงชวนเธอมาทบทวนเรื่องราวและบทเรียนชีวิตในขวบปีที่ผ่านมา
กลัวคนไม่รัก ทุ่มเทให้ครอบครัวแบบเกือบจะมากไป ตัดสินใจจะใช้ชีวิตแบบเฮลตี้ คือแค่ส่วนหนึ่งที่เต้ยตกตะกอนได้ในช่วงวัย 30 ปี แต่ถ้าอยากฟังมากกว่านี้ เต้ยรออยู่พร้อมคำตอบ

เต้ย จรินทร์พร

Happy birthday to Toey Jarinporn
“ขอให้ตัวเองมีสติในการใช้ชีวิตประจำวัน และได้ใช้ชีวิตอย่างเฮลตี้”
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 ที่ผ่านเป็นวันเกิดอายุครบ 31 ปีของนักแสดงสาว รายการ a happy birthday จึงชวนเธอมาทบทวนเรื่องราวและบทเรียนชีวิตในขวบปีที่ผ่านมา
กลัวคนไม่รัก ทุ่มเทให้ครอบครัวแบบเกือบจะมากไป ตัดสินใจจะใช้ชีวิตแบบเฮลตี้ คือแค่ส่วนหนึ่งที่เต้ยตกตะกอนได้ในช่วงวัย 30 ปี แต่ถ้าอยากฟังมากกว่านี้ เต้ยรออยู่พร้อมคำตอบ
Happy birthday to Toey Jarinporn
“ขอให้ตัวเองมีสติในการใช้ชีวิตประจำวัน และได้ใช้ชีวิตอย่างเฮลตี้”
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 ที่ผ่านเป็นวันเกิดอายุครบ 31 ปีของนักแสดงสาว รายการ a happy birthday จึงชวนเธอมาทบทวนเรื่องราวและบทเรียนชีวิตในขวบปีที่ผ่านมา
กลัวคนไม่รัก ทุ่มเทให้ครอบครัวแบบเกือบจะมากไป ตัดสินใจจะใช้ชีวิตแบบเฮลตี้ คือแค่ส่วนหนึ่งที่เต้ยตกตะกอนได้ในช่วงวัย 30 ปี แต่ถ้าอยากฟังมากกว่านี้ เต้ยรออยู่พร้อมคำตอบ
Happy birthday to Toey Jarinporn
“ขอให้ตัวเองมีสติในการใช้ชีวิตประจำวัน และได้ใช้ชีวิตอย่างเฮลตี้”
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 ที่ผ่านเป็นวันเกิดอายุครบ 31 ปีของนักแสดงสาว รายการ a happy birthday จึงชวนเธอมาทบทวนเรื่องราวและบทเรียนชีวิตในขวบปีที่ผ่านมา
กลัวคนไม่รัก ทุ่มเทให้ครอบครัวแบบเกือบจะมากไป ตัดสินใจจะใช้ชีวิตแบบเฮลตี้ คือแค่ส่วนหนึ่งที่เต้ยตกตะกอนได้ในช่วงวัย 30 ปี แต่ถ้าอยากฟังมากกว่านี้ เต้ยรออยู่พร้อมคำตอบ
Happy birthday to Toey Jarinporn
“ขอให้ตัวเองมีสติในการใช้ชีวิตประจำวัน และได้ใช้ชีวิตอย่างเฮลตี้”
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 ที่ผ่านเป็นวันเกิดอายุครบ 31 ปีของนักแสดงสาว รายการ a happy birthday จึงชวนเธอมาทบทวนเรื่องราวและบทเรียนชีวิตในขวบปีที่ผ่านมา
กลัวคนไม่รัก ทุ่มเทให้ครอบครัวแบบเกือบจะมากไป ตัดสินใจจะใช้ชีวิตแบบเฮลตี้ คือแค่ส่วนหนึ่งที่เต้ยตกตะกอนได้ในช่วงวัย 30 ปี แต่ถ้าอยากฟังมากกว่านี้ เต้ยรออยู่พร้อมคำตอบ

เต้ย จรินทร์พร

Happy birthday to Toey Jarinporn
“ขอให้ตัวเองมีสติในการใช้ชีวิตประจำวัน และได้ใช้ชีวิตอย่างเฮลตี้”
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 ที่ผ่านเป็นวันเกิดอายุครบ 31 ปีของนักแสดงสาว รายการ a happy birthday จึงชวนเธอมาทบทวนเรื่องราวและบทเรียนชีวิตในขวบปีที่ผ่านมา
กลัวคนไม่รัก ทุ่มเทให้ครอบครัวแบบเกือบจะมากไป ตัดสินใจจะใช้ชีวิตแบบเฮลตี้ คือแค่ส่วนหนึ่งที่เต้ยตกตะกอนได้ในช่วงวัย 30 ปี แต่ถ้าอยากฟังมากกว่านี้ เต้ยรออยู่พร้อมคำตอบ
Happy birthday to Toey Jarinporn
“ขอให้ตัวเองมีสติในการใช้ชีวิตประจำวัน และได้ใช้ชีวิตอย่างเฮลตี้”
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 ที่ผ่านเป็นวันเกิดอายุครบ 31 ปีของนักแสดงสาว รายการ a happy birthday จึงชวนเธอมาทบทวนเรื่องราวและบทเรียนชีวิตในขวบปีที่ผ่านมา
กลัวคนไม่รัก ทุ่มเทให้ครอบครัวแบบเกือบจะมากไป ตัดสินใจจะใช้ชีวิตแบบเฮลตี้ คือแค่ส่วนหนึ่งที่เต้ยตกตะกอนได้ในช่วงวัย 30 ปี แต่ถ้าอยากฟังมากกว่านี้ เต้ยรออยู่พร้อมคำตอบ
Happy birthday to Toey Jarinporn
“ขอให้ตัวเองมีสติในการใช้ชีวิตประจำวัน และได้ใช้ชีวิตอย่างเฮลตี้”
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 ที่ผ่านเป็นวันเกิดอายุครบ 31 ปีของนักแสดงสาว รายการ a happy birthday จึงชวนเธอมาทบทวนเรื่องราวและบทเรียนชีวิตในขวบปีที่ผ่านมา
กลัวคนไม่รัก ทุ่มเทให้ครอบครัวแบบเกือบจะมากไป ตัดสินใจจะใช้ชีวิตแบบเฮลตี้ คือแค่ส่วนหนึ่งที่เต้ยตกตะกอนได้ในช่วงวัย 30 ปี แต่ถ้าอยากฟังมากกว่านี้ เต้ยรออยู่พร้อมคำตอบ
Happy birthday to Toey Jarinporn
“ขอให้ตัวเองมีสติในการใช้ชีวิตประจำวัน และได้ใช้ชีวิตอย่างเฮลตี้”
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 ที่ผ่านเป็นวันเกิดอายุครบ 31 ปีของนักแสดงสาว รายการ a happy birthday จึงชวนเธอมาทบทวนเรื่องราวและบทเรียนชีวิตในขวบปีที่ผ่านมา
กลัวคนไม่รัก ทุ่มเทให้ครอบครัวแบบเกือบจะมากไป ตัดสินใจจะใช้ชีวิตแบบเฮลตี้ คือแค่ส่วนหนึ่งที่เต้ยตกตะกอนได้ในช่วงวัย 30 ปี แต่ถ้าอยากฟังมากกว่านี้ เต้ยรออยู่พร้อมคำตอบ

sfsf

Happy birthday to Toey Jarinporn
“ขอให้ตัวเองมีสติในการใช้ชีวิตประจำวัน และได้ใช้ชีวิตอย่างเฮลตี้”
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 ที่ผ่านเป็นวันเกิดอายุครบ 31 ปีของนักแสดงสาว รายการ a happy birthday จึงชวนเธอมาทบทวนเรื่องราวและบทเรียนชีวิตในขวบปีที่ผ่านมา
กลัวคนไม่รัก ทุ่มเทให้ครอบครัวแบบเกือบจะมากไป ตัดสินใจจะใช้ชีวิตแบบเฮลตี้ คือแค่ส่วนหนึ่งที่เต้ยตกตะกอนได้ในช่วงวัย 30 ปี แต่ถ้าอยากฟังมากกว่านี้ เต้ยรออยู่พร้อมคำตอบ
Happy birthday to Toey Jarinporn
“ขอให้ตัวเองมีสติในการใช้ชีวิตประจำวัน และได้ใช้ชีวิตอย่างเฮลตี้”
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 ที่ผ่านเป็นวันเกิดอายุครบ 31 ปีของนักแสดงสาว รายการ a happy birthday จึงชวนเธอมาทบทวนเรื่องราวและบทเรียนชีวิตในขวบปีที่ผ่านมา
กลัวคนไม่รัก ทุ่มเทให้ครอบครัวแบบเกือบจะมากไป ตัดสินใจจะใช้ชีวิตแบบเฮลตี้ คือแค่ส่วนหนึ่งที่เต้ยตกตะกอนได้ในช่วงวัย 30 ปี แต่ถ้าอยากฟังมากกว่านี้ เต้ยรออยู่พร้อมคำตอบ

AUTHOR

PHOTOGRAPHER

ณัฐวัฒน์ ตั้งธนกิจโรจน์

ชื่อโทนี่ แต่พวกเขามักจะรู้จักผมในนาม Whereisone

Video Creator

ชาคริต นิลศาสตร์

อดีตตากล้องนิตยสาร HAMBURGER /ค้นพบว่าตัวเองมีความสุขและสนุกทุกครั้งที่ได้ทำงานภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

นวภัทร์ นาวาเจริญ

วีดีโอครีเอเตอร์คนที่ชอบเดินจ่ายตลาด

ทิตย์นที ดิลกรัตนตระกูล

Sound Engineer ผู้ที่หลงใหลในเสียงดนตรีและหลงรักในธรรมชาติ ทั้งยังมัวเมากับการออกไปปั่นจักรยานในโลกกว้าง