Inspired & Creative Content Creator พื้นที่รวมคอนเทนต์ว่าด้วยความคิดสร้างสรรค์และพลังของคนรุ่นใหม่

เดินทางที่ไม่ต้องเดินทาง ชวนแพ็กกระเป๋าเดินทางในจินตนาการด้วยหนังสือ 3 เล่ม

Highlights

  • นี่คือไดอารีแฮนด์เมดของศิลปิน 'juli baker and summer' จากคอลัมน์ nowhere girl ครั้งนี้เธอชวนเราแพ็กกระเป๋าออกเดินทางอีกครั้ง แต่เป็นการเดินทางด้วยจิตนาการ
  • การเดินทางด้วยจินตนาการที่ว่าคือการท่องเที่ยวผ่านตัวหนังสือ เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังระบาดอยู่ทำให้ต้องกักตัวอยู่แต่บ้าน
  • หนังสือ 3 เล่มที่ชวนออกเดินทางครั้งนี้ประกอบด้วย ในครึ่งที่ยังว่างของกระเป๋าเดินทางสีฟ้า, โจนาทาน ลิฟวิงสตัน นางนวล และ Greco Disco

Related Posts

x

ขอบคุณที่สมัครใช้บริการ
E-Newsletter ของ a day
กรุณาเช็คอีเมลของคุณ
เพื่อเปิดใช้งานได้เลย :-)

Thank you for joining our community.
Please check your e-mail
to activate our E-Newsletter.
Enjoy! :-)