The Reader’s Secret EP.08 หนังสือที่ทำให้ ‘ไผ่ ดาวดิน’ ทบทวนถึงการเคลื่อนไหวของตัวเอง

“ปกติในล็อกเกอร์ของเรือนจำ คนอื่นจะมีของกิน เสื้อผ้า และของใช้ แต่ล็อกเกอร์ผมมีแต่หนังสือ เสื้อผ้า กับจดหมายที่มีคนส่งมาให้”

ขณะที่สถานการณ์การเมืองไทยกำลังร้อนระอุ คนจำนวนมากออกมาทวงถามถึงสิทธิเสรีภาพที่พวกเขาควรได้รับ ‘เดือนเพ็ญ จุ้ยประชา’ ถือโอกาสชวน ‘ไผ่ ดาวดิน’ หรือ ‘ไผ่–จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา’ นักกิจกรรมและหนึ่งในแกนนำม็อบคณะราษฎรมาพูดคุยเรื่องหนังสือที่ส่งผลต่อชีวิตการเป็นนักกิจกรรมของเขา

จากหนังสือเล่มแรก คนนอก วรรณกรรมว่าด้วยชีวิตคนชายขอบของอัลแบร์ กามู ที่เขานั่งอ่านริมฝั่งโขง มาสู่การอ่านที่มหาวิทยาลัย การอ่านในกลุ่มดาวดิน และการอ่านในเรือนจำที่จองจำเขาได้เพียงแค่กาย หาใช่ความคิด

ในช่วงเวลามืดมนอนธการกับความไม่เป็นธรรมที่เผชิญ ทำไมไผ่ถึงยกให้หนังสือเป็นเพื่อนคนสำคัญในการเคลื่อนไหวทางการเมือง แล้วการอ่านเปลี่ยนความคิดเขายังไงบ้าง ไปฟังคำตอบใน The Reader’s Secret EP.08 ได้ที่

พล หุยประเสริฐเต๋อ นวพล

AUTHOR