‘ไม่ใช่บทกวี’ เพียงการปลอมแปลงทีพอจะมีฝีมืออยู่บ้าง