ประกาศรายชื่อน้องๆ ผู้ผ่านเข้ารอบเวิร์คช็อป 101 คน

หลังจากที่พี่ๆ a team อ่านใบสมัครและดูผลงานของน้องๆ
กันอย่างถี่ถ้วนแล้ว เราก็ได้เลือกผู้ผ่านเข้ารอบแรกโดยดูความเหมาะสมในหลายๆ ด้าน
ทั้งจากผลงานหรือการกรอกใบสมัครที่ส่งเข้ามา มีทั้งความตั้งใจ
ความสนใจที่น่าจะตรงกับ a day จนได้ผู้ที่ผ่านเข้ารอบแรกจำนวน 101 คน (บวกเพิ่มเพราะตัดใจไม่ไหว)
ส่วนคนไหนที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อนี้ก็ไม่ต้องเศร้าเสียใจ
พกความตั้งใจนี้และสะสมประสบการณ์ให้มากขึ้น ปีหน้าเราอาจจะได้เจอกัน

สูดหายใจลึกๆ แล้วเลื่อนลงไปดูรายชื่อของคนที่ผ่านเข้ารอบแรกเพื่อเข้าร่วมเวิร์กช็อปในวันที่
11-12 มีนาคมนี้กันเลย 🙂

กองบรรณาธิการ

1. ไข่มุก อินทรวิชัย

2. คชรักษ์ แก้วสุราช

3. ฆฤณ ถนอมกิตติ

4. จิตกานต์ วงษาสนธิ์

5. เจริญ เรือแก้ว

6. ชยพล กล่ำปลี

7. ชลลดา กิตติดุษฎีธรรม

8. ชินภัทร จันทร์หล้าฟ้า

9. ฐิติวรดา โกยทอง

10. ณพวีร์ กฤษิชีวิน

11. ณัชชา เจริญสุข

12. ณัฏฐา ภู่อนุสรณ์ชัย

13. ณัฐณิชา เดชารัตน์

14. ณิชา พัฒนเลิศพันธ์

15. ตรีศิริ ตรีศรี

16. ไตรภพ ลีลเศรษฐพร

17. ทรงกลด ลิมปิพัฒน์

18. ทิฆัมพร บุญมี

19. ธนัท เลิศเลื่อมใส

20. ธัญญารัตน์ โคตรวันทา

21. นฤพล เปาอินทร์

22. นัตตา เผ่าจินดามุข

23. นันท์นภัส พลเศรษฐเลิศ

24. น้ำปาย ไชยฤทธิ์

25. เบญจวรรณ มังกรอัศวกุล

26. ปาริชาต ประทุมทอง

27. พิมพ์พญา เจริญศิริพันธ์

28. ภาณุพงศ์ จิตรทศ

29. รักกัลป์ เตี๋ยสกุล

30. รัชฎาภรณ์ แทนปั้น

31. ลิปิการ์ สมันนุ้ย

32. วงพลอย อนุรักษ์พุฒิ

33. วรรณภณ หอมจันทร์

34. วรันพร ตียาภรณ์

35. ศุภิสรา ศิริเดชานนท์

36. สรนันท์ กองจินดา

37. สาริศา บุญหล้า

38. สิรามล ตันศิริ

39. สุทธิดา บูชา

40. สุพัชยา สงพิทักษ์

41. สุวรรณพงศ์ วงศ์คำมา

42. เสรี ชูก้าน

43. อนุสรา อารีการ

44. อภิญญา พลายเวช

45. เอม มฤคทัต

อาร์ตไดเรกเตอร์

1. ขวัญพร แช่มช้อย

2. จิรวัฒน์ โนกา

3. จิรินทร เจียรพินิจนันต์

4. จีรภักษ์ นิติพน

5. ฉัตรชัย เฉยชิต

6. ชนกพรรณ กิตินารถอินทราณี

7. ฐิติรัตน์ วิสุทธ์โรจนกุล

8. ธนกร เนตรจอมไพร

9. ปารีณา ธำรงธัญวงศ์

10. พิมพ์ชนก ทีปพงศ์

11. แพรวกมล ประยูรโภคี

12. รมิดา จึงไพศาล

13. วรินทร อุทโยชาติ

14. สกุลรัตน์ วิมลดารากร

15. อติพล ดีวงกิจ

ช่างภาพ

1. กมลชนก คัชมาตย์

2. กรริน วิจิตรประไพ

3. กฤต วิเศษเขตการณ์

4. คณิศร ศรีรัตน์

5. จิรภัทร ภู่ประดิษฐ์

6. จิรายุ แกล้วกล้า

7. ณัฐพล จรุงกีรติวงศ์

8. ธีรศิลป์ สุดดี

9. นัทธมน โชคจินดาชัย

10. เนติธร ตุงคโสภา

11. ปวริศา สันติวิริยกาญจน์

12. ภรภัทร จีระโชติกา

13. วรท วิริยะธรรมกุล

14. ศรุตยา จิตประไพ

15. เสฏฐวุฒิ พิทักษาไพศาล

พิสูจน์อักษร

1. กรชนก แก้วกรด

2. กุสุมา มังกรรัตน์

3. จิราภรณ์ ปิยะสกุลชัยชาญ

4. ฉัตรทิตา ตวงรัตนพันธ์

5. ณัชชยา เมธากิตติพร

6. ณัฐวดี ดังกระโทก

7. นิศารัตน์ ชื่นใจ

8. พรรณิกา ทองสวัสดิ์

9. ภัทราพร ธุลารัตน์

10. รุจิรัตน์ อนุสรธนาวัฒน์

11. วรวีร์ ถีระศิลป์

12. วิชุดา โอภาสโศภณ

13. ศศิกานต์ สถาพร

14. อภิรุจี สิตรังสี

15. อลงกรณ์ อั่งลี่

วิดีโอครีเอเตอร์

1. กัมพล ไพศาลวัฒนกุล

2. กิตติพร กิจไพบูลชัย

3. ชวพร ขลิบไหมทอง

4. ณัทชยารินี จันทร์ฉาย

5. นภนต์ จตุรภุชพรพงศ์

6. พิพัฒน์พงษ์ คงมิยา

7. มนธิชา ภู่ศิริ

8. มัญชรี แสงเมือง

9. มีน แก่นสังข์

10. สุทธิวาท พรหมพูล

11. สุเมธ ศรีสุวรรณ์

น้องๆ ที่อยู่ในรายชื่อข้างบนขอให้
ส่งอีเมลชื่อ นามสกุลและตำแหน่งของตนเองเพื่อยืนยันการเข้าร่วมเวิร์กช็อปมาทาง [email protected] ตอบกลับมาภายในวันพุธที่ 8 มีนาคมนี้นะ
กาปฏิทินวันเวิร์กช็อปเสาร์-อาทิตย์ที่ 11-12 มีนาคมนี้ไว้เลย
เพราะเราจะมีกิจกรรมกลุ่มสนุกๆ ร่วมกันและฟังความรู้จากวิทยากรผู้ที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆ ได้เป็นอย่างดี (งานนี้พี่ๆ
คัดเลือกวิทยากรสุดพิเศษที่หาฟังได้ยากสุดๆ) ในคอนเซปต์ School of Inspiration


เริ่มลงทะเบียนเวลา
09.30 น. ที่อาคาร FYI Center ชั้น 2 ห้อง Victor Club ตั้งอยู่หัวมุมถนนรัชดาฯ-พระราม 4 เดินทางด้วย
MRT สถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ฯ ทางออก 1

แล้วเจอกันน้า 🙂

AUTHOR