ศิรวิชญ์ กมลวรวุฒิ : ให้แก้ผ้าเข้างานก็ได้ถ้าได้ใส่วิกของไจ๋ ซีร่า | My hair, my choice

“บางครั้งฉันรู้สึกว่าฉันจะมั่นใจถ้าได้เป็นอีกคนหนึ่ง ฉันจะมีพลัง สามารถเปล่งเสียงได้ดังกว่าเดิม” ไจ๋ ซีร่า

‘ไจ๋ ซีร่า’ หรือ ‘ศิรวิชญ์ กมลวรวุฒิ’ คือแดร็กควีนตัวแม่ฉายามาดอนน่าเมืองไทยและเจ้าของแบรนด์วิกผม SiraWigs ที่ชาวแดร็กและนักแต่งหญิงทุกคนยอมรับในความเนี้ยบระดับมิลลิเมตรจนมีคนบอกว่า “จะให้แก้ผ้าเข้างานก็ได้ถ้าได้ใส่วิกของไจ๋ ซีร่า”

นอกจากการใส่วิกจะทำให้สวยเจิดจ้า ไจ๋ยังเชื่อว่าวิกผม–หรือพูดให้ชัดกว่านั้น–‘ผม’ คือเครื่องเสริมสร้างคาแร็กเตอร์และกดบูสต์ความมั่นใจ เช่น แดร็กควีนที่เปลี่ยนคาแร็กเตอร์ของตัวเองไปเรื่อยๆ ด้วยวิกผม หรือจะเป็นคนทั่วไปที่ผมร่วง ป่วย หรือแม้แต่แค่อยากเปลี่ยนตัวเองสักห้วงหนึ่งก็ตาม

_____

My Hair, My Choice วิดีโอซีรีส์โดย a team junior 16 ที่จะพาทุกคนไปสำรวจมุมมองในเรื่องของเส้นผมผ่านตัวตนและสิทธิเหนือเส้นผมและเส้นขนของคนเรา

“บางครั้งฉันรู้สึกว่าฉันจะมั่นใจถ้าได้เป็นอีกคนหนึ่ง ฉันจะมีพลัง สามารถเปล่งเสียงได้ดังกว่าเดิม”
หรือ ‘ศิรวิชญ์ กมลวรวุฒิ’ คือแดร็กควีนตัวแม่ฉายามาดอนน่าเมืองไทยและเจ้าของแบรนด์วิกผม SiraWigs ที่ชาวแดร็กและนักแต่งหญิงทุกคนยอมรับในความเนี้ยบระดับมิลลิเมตรจนมีคนบอกว่า “จะให้แก้ผ้าเข้างานก็ได้ถ้าได้ใส่วิกของไจ๋ ซีร่า”
นอกจากการใส่วิกจะทำให้สวยเจิดจ้า ไจ๋ยังเชื่อว่าวิกผม–หรือพูดให้ชัดกว่านั้น–‘ผม’ คือเครื่องเสริมสร้างคาแร็กเตอร์และกดบูสต์ความมั่นใจ เช่น แดร็กควีนที่เปลี่ยนคาแร็กเตอร์ของตัวเองไปเรื่อยๆ ด้วยวิกผม หรือจะเป็นคนทั่วไปที่ผมร่วง ป่วย หรือแม้แต่แค่อยากเปลี่ยนตัวเองสักห้วงหนึ่งก็ตาม

ไจ๋ ซีร่า

“บางครั้งฉันรู้สึกว่าฉันจะมั่นใจถ้าได้เป็นอีกคนหนึ่ง ฉันจะมีพลัง สามารถเปล่งเสียงได้ดังกว่าเดิม”
หรือ ‘ศิรวิชญ์ กมลวรวุฒิ’ คือแดร็กควีนตัวแม่ฉายามาดอนน่าเมืองไทยและเจ้าของแบรนด์วิกผม SiraWigs ที่ชาวแดร็กและนักแต่งหญิงทุกคนยอมรับในความเนี้ยบระดับมิลลิเมตรจนมีคนบอกว่า “จะให้แก้ผ้าเข้างานก็ได้ถ้าได้ใส่วิกของไจ๋ ซีร่า”
นอกจากการใส่วิกจะทำให้สวยเจิดจ้า ไจ๋ยังเชื่อว่าวิกผม–หรือพูดให้ชัดกว่านั้น–‘ผม’ คือเครื่องเสริมสร้างคาแร็กเตอร์และกดบูสต์ความมั่นใจ เช่น แดร็กควีนที่เปลี่ยนคาแร็กเตอร์ของตัวเองไปเรื่อยๆ ด้วยวิกผม หรือจะเป็นคนทั่วไปที่ผมร่วง ป่วย หรือแม้แต่แค่อยากเปลี่ยนตัวเองสักห้วงหนึ่งก็ตาม
“บางครั้งฉันรู้สึกว่าฉันจะมั่นใจถ้าได้เป็นอีกคนหนึ่ง ฉันจะมีพลัง สามารถเปล่งเสียงได้ดังกว่าเดิม”
หรือ ‘ศิรวิชญ์ กมลวรวุฒิ’ คือแดร็กควีนตัวแม่ฉายามาดอนน่าเมืองไทยและเจ้าของแบรนด์วิกผม SiraWigs ที่ชาวแดร็กและนักแต่งหญิงทุกคนยอมรับในความเนี้ยบระดับมิลลิเมตรจนมีคนบอกว่า “จะให้แก้ผ้าเข้างานก็ได้ถ้าได้ใส่วิกของไจ๋ ซีร่า”
นอกจากการใส่วิกจะทำให้สวยเจิดจ้า ไจ๋ยังเชื่อว่าวิกผม–หรือพูดให้ชัดกว่านั้น–‘ผม’ คือเครื่องเสริมสร้างคาแร็กเตอร์และกดบูสต์ความมั่นใจ เช่น แดร็กควีนที่เปลี่ยนคาแร็กเตอร์ของตัวเองไปเรื่อยๆ ด้วยวิกผม หรือจะเป็นคนทั่วไปที่ผมร่วง ป่วย หรือแม้แต่แค่อยากเปลี่ยนตัวเองสักห้วงหนึ่งก็ตาม
“บางครั้งฉันรู้สึกว่าฉันจะมั่นใจถ้าได้เป็นอีกคนหนึ่ง ฉันจะมีพลัง สามารถเปล่งเสียงได้ดังกว่าเดิม”
หรือ ‘ศิรวิชญ์ กมลวรวุฒิ’ คือแดร็กควีนตัวแม่ฉายามาดอนน่าเมืองไทยและเจ้าของแบรนด์วิกผม SiraWigs ที่ชาวแดร็กและนักแต่งหญิงทุกคนยอมรับในความเนี้ยบระดับมิลลิเมตรจนมีคนบอกว่า “จะให้แก้ผ้าเข้างานก็ได้ถ้าได้ใส่วิกของไจ๋ ซีร่า”
นอกจากการใส่วิกจะทำให้สวยเจิดจ้า ไจ๋ยังเชื่อว่าวิกผม–หรือพูดให้ชัดกว่านั้น–‘ผม’ คือเครื่องเสริมสร้างคาแร็กเตอร์และกดบูสต์ความมั่นใจ เช่น แดร็กควีนที่เปลี่ยนคาแร็กเตอร์ของตัวเองไปเรื่อยๆ ด้วยวิกผม หรือจะเป็นคนทั่วไปที่ผมร่วง ป่วย หรือแม้แต่แค่อยากเปลี่ยนตัวเองสักห้วงหนึ่งก็ตาม
“บางครั้งฉันรู้สึกว่าฉันจะมั่นใจถ้าได้เป็นอีกคนหนึ่ง ฉันจะมีพลัง สามารถเปล่งเสียงได้ดังกว่าเดิม”
หรือ ‘ศิรวิชญ์ กมลวรวุฒิ’ คือแดร็กควีนตัวแม่ฉายามาดอนน่าเมืองไทยและเจ้าของแบรนด์วิกผม SiraWigs ที่ชาวแดร็กและนักแต่งหญิงทุกคนยอมรับในความเนี้ยบระดับมิลลิเมตรจนมีคนบอกว่า “จะให้แก้ผ้าเข้างานก็ได้ถ้าได้ใส่วิกของไจ๋ ซีร่า”

ไจ๋ ซีร่า

นอกจากการใส่วิกจะทำให้สวยเจิดจ้า ไจ๋ยังเชื่อว่าวิกผม–หรือพูดให้ชัดกว่านั้น–‘ผม’ คือเครื่องเสริมสร้างคาแร็กเตอร์และกดบูสต์ความมั่นใจ เช่น แดร็กควีนที่เปลี่ยนคาแร็กเตอร์ของตัวเองไปเรื่อยๆ ด้วยวิกผม หรือจะเป็นคนทั่วไปที่ผมร่วง ป่วย หรือแม้แต่แค่อยากเปลี่ยนตัวเองสักห้วงหนึ่งก็ตาม
“บางครั้งฉันรู้สึกว่าฉันจะมั่นใจถ้าได้เป็นอีกคนหนึ่ง ฉันจะมีพลัง สามารถเปล่งเสียงได้ดังกว่าเดิม”
หรือ ‘ศิรวิชญ์ กมลวรวุฒิ’ คือแดร็กควีนตัวแม่ฉายามาดอนน่าเมืองไทยและเจ้าของแบรนด์วิกผม SiraWigs ที่ชาวแดร็กและนักแต่งหญิงทุกคนยอมรับในความเนี้ยบระดับมิลลิเมตรจนมีคนบอกว่า “จะให้แก้ผ้าเข้างานก็ได้ถ้าได้ใส่วิกของไจ๋ ซีร่า”
นอกจากการใส่วิกจะทำให้สวยเจิดจ้า ไจ๋ยังเชื่อว่าวิกผม–หรือพูดให้ชัดกว่านั้น–‘ผม’ คือเครื่องเสริมสร้างคาแร็กเตอร์และกดบูสต์ความมั่นใจ เช่น แดร็กควีนที่เปลี่ยนคาแร็กเตอร์ของตัวเองไปเรื่อยๆ ด้วยวิกผม หรือจะเป็นคนทั่วไปที่ผมร่วง ป่วย หรือแม้แต่แค่อยากเปลี่ยนตัวเองสักห้วงหนึ่งก็ตาม
“บางครั้งฉันรู้สึกว่าฉันจะมั่นใจถ้าได้เป็นอีกคนหนึ่ง ฉันจะมีพลัง สามารถเปล่งเสียงได้ดังกว่าเดิม”
หรือ ‘ศิรวิชญ์ กมลวรวุฒิ’ คือแดร็กควีนตัวแม่ฉายามาดอนน่าเมืองไทยและเจ้าของแบรนด์วิกผม SiraWigs ที่ชาวแดร็กและนักแต่งหญิงทุกคนยอมรับในความเนี้ยบระดับมิลลิเมตรจนมีคนบอกว่า “จะให้แก้ผ้าเข้างานก็ได้ถ้าได้ใส่วิกของไจ๋ ซีร่า”
นอกจากการใส่วิกจะทำให้สวยเจิดจ้า ไจ๋ยังเชื่อว่าวิกผม–หรือพูดให้ชัดกว่านั้น–‘ผม’ คือเครื่องเสริมสร้างคาแร็กเตอร์และกดบูสต์ความมั่นใจ เช่น แดร็กควีนที่เปลี่ยนคาแร็กเตอร์ของตัวเองไปเรื่อยๆ ด้วยวิกผม หรือจะเป็นคนทั่วไปที่ผมร่วง ป่วย หรือแม้แต่แค่อยากเปลี่ยนตัวเองสักห้วงหนึ่งก็ตาม
“บางครั้งฉันรู้สึกว่าฉันจะมั่นใจถ้าได้เป็นอีกคนหนึ่ง ฉันจะมีพลัง สามารถเปล่งเสียงได้ดังกว่าเดิม”
หรือ ‘ศิรวิชญ์ กมลวรวุฒิ’ คือแดร็กควีนตัวแม่ฉายามาดอนน่าเมืองไทยและเจ้าของแบรนด์วิกผม SiraWigs ที่ชาวแดร็กและนักแต่งหญิงทุกคนยอมรับในความเนี้ยบระดับมิลลิเมตรจนมีคนบอกว่า “จะให้แก้ผ้าเข้างานก็ได้ถ้าได้ใส่วิกของไจ๋ ซีร่า”
นอกจากการใส่วิกจะทำให้สวยเจิดจ้า ไจ๋ยังเชื่อว่าวิกผม–หรือพูดให้ชัดกว่านั้น–‘ผม’ คือเครื่องเสริมสร้างคาแร็กเตอร์และกดบูสต์ความมั่นใจ เช่น แดร็กควีนที่เปลี่ยนคาแร็กเตอร์ของตัวเองไปเรื่อยๆ ด้วยวิกผม หรือจะเป็นคนทั่วไปที่ผมร่วง ป่วย หรือแม้แต่แค่อยากเปลี่ยนตัวเองสักห้วงหนึ่งก็ตาม
“บางครั้งฉันรู้สึกว่าฉันจะมั่นใจถ้าได้เป็นอีกคนหนึ่ง ฉันจะมีพลัง สามารถเปล่งเสียงได้ดังกว่าเดิม”
หรือ ‘ศิรวิชญ์ กมลวรวุฒิ’ คือแดร็กควีนตัวแม่ฉายามาดอนน่าเมืองไทยและเจ้าของแบรนด์วิกผม SiraWigs ที่ชาวแดร็กและนักแต่งหญิงทุกคนยอมรับในความเนี้ยบระดับมิลลิเมตรจนมีคนบอกว่า “จะให้แก้ผ้าเข้างานก็ได้ถ้าได้ใส่วิกของไจ๋ ซีร่า”
นอกจากการใส่วิกจะทำให้สวยเจิดจ้า ไจ๋ยังเชื่อว่าวิกผม–หรือพูดให้ชัดกว่านั้น–‘ผม’ คือเครื่องเสริมสร้างคาแร็กเตอร์และกดบูสต์ความมั่นใจ เช่น แดร็กควีนที่เปลี่ยนคาแร็กเตอร์ของตัวเองไปเรื่อยๆ ด้วยวิกผม หรือจะเป็นคนทั่วไปที่ผมร่วง ป่วย หรือแม้แต่แค่อยากเปลี่ยนตัวเองสักห้วงหนึ่งก็ตาม
“บางครั้งฉันรู้สึกว่าฉันจะมั่นใจถ้าได้เป็นอีกคนหนึ่ง ฉันจะมีพลัง สามารถเปล่งเสียงได้ดังกว่าเดิม”
หรือ ‘ศิรวิชญ์ กมลวรวุฒิ’ คือแดร็กควีนตัวแม่ฉายามาดอนน่าเมืองไทยและเจ้าของแบรนด์วิกผม SiraWigs ที่ชาวแดร็กและนักแต่งหญิงทุกคนยอมรับในความเนี้ยบระดับมิลลิเมตรจนมีคนบอกว่า “จะให้แก้ผ้าเข้างานก็ได้ถ้าได้ใส่วิกของไจ๋ ซีร่า”
นอกจากการใส่วิกจะทำให้สวยเจิดจ้า ไจ๋ยังเชื่อว่าวิกผม–หรือพูดให้ชัดกว่านั้น–‘ผม’ คือเครื่องเสริมสร้างคาแร็กเตอร์และกดบูสต์ความมั่นใจ เช่น แดร็กควีนที่เปลี่ยนคาแร็กเตอร์ของตัวเองไปเรื่อยๆ ด้วยวิกผม หรือจะเป็นคนทั่วไปที่ผมร่วง ป่วย หรือแม้แต่แค่อยากเปลี่ยนตัวเองสักห้วงหนึ่งก็ตาม
“บางครั้งฉันรู้สึกว่าฉันจะมั่นใจถ้าได้เป็นอีกคนหนึ่ง ฉันจะมีพลัง สามารถเปล่งเสียงได้ดังกว่าเดิม”
หรือ ‘ศิรวิชญ์ กมลวรวุฒิ’ คือแดร็กควีนตัวแม่ฉายามาดอนน่าเมืองไทยและเจ้าของแบรนด์วิกผม SiraWigs ที่ชาวแดร็กและนักแต่งหญิงทุกคนยอมรับในความเนี้ยบระดับมิลลิเมตรจนมีคนบอกว่า “จะให้แก้ผ้าเข้างานก็ได้ถ้าได้ใส่วิกของไจ๋ ซีร่า”
นอกจากการใส่วิกจะทำให้สวยเจิดจ้า ไจ๋ยังเชื่อว่าวิกผม–หรือพูดให้ชัดกว่านั้น–‘ผม’ คือเครื่องเสริมสร้างคาแร็กเตอร์และกดบูสต์ความมั่นใจ เช่น แดร็กควีนที่เปลี่ยนคาแร็กเตอร์ของตัวเองไปเรื่อยๆ ด้วยวิกผม หรือจะเป็นคนทั่วไปที่ผมร่วง ป่วย หรือแม้แต่แค่อยากเปลี่ยนตัวเองสักห้วงหนึ่งก็ตาม
“บางครั้งฉันรู้สึกว่าฉันจะมั่นใจถ้าได้เป็นอีกคนหนึ่ง ฉันจะมีพลัง สามารถเปล่งเสียงได้ดังกว่าเดิม”
หรือ ‘ศิรวิชญ์ กมลวรวุฒิ’ คือแดร็กควีนตัวแม่ฉายามาดอนน่าเมืองไทยและเจ้าของแบรนด์วิกผม SiraWigs ที่ชาวแดร็กและนักแต่งหญิงทุกคนยอมรับในความเนี้ยบระดับมิลลิเมตรจนมีคนบอกว่า “จะให้แก้ผ้าเข้างานก็ได้ถ้าได้ใส่วิกของไจ๋ ซีร่า”
นอกจากการใส่วิกจะทำให้สวยเจิดจ้า ไจ๋ยังเชื่อว่าวิกผม–หรือพูดให้ชัดกว่านั้น–‘ผม’ คือเครื่องเสริมสร้างคาแร็กเตอร์และกดบูสต์ความมั่นใจ เช่น แดร็กควีนที่เปลี่ยนคาแร็กเตอร์ของตัวเองไปเรื่อยๆ ด้วยวิกผม หรือจะเป็นคนทั่วไปที่ผมร่วง ป่วย หรือแม้แต่แค่อยากเปลี่ยนตัวเองสักห้วงหนึ่งก็ตาม
“บางครั้งฉันรู้สึกว่าฉันจะมั่นใจถ้าได้เป็นอีกคนหนึ่ง ฉันจะมีพลัง สามารถเปล่งเสียงได้ดังกว่าเดิม”
หรือ ‘ศิรวิชญ์ กมลวรวุฒิ’ คือแดร็กควีนตัวแม่ฉายามาดอนน่าเมืองไทยและเจ้าของแบรนด์วิกผม SiraWigs ที่ชาวแดร็กและนักแต่งหญิงทุกคนยอมรับในความเนี้ยบระดับมิลลิเมตรจนมีคนบอกว่า “จะให้แก้ผ้าเข้างานก็ได้ถ้าได้ใส่วิกของไจ๋ ซีร่า”
นอกจากการใส่วิกจะทำให้สวยเจิดจ้า ไจ๋ยังเชื่อว่าวิกผม–หรือพูดให้ชัดกว่านั้น–‘ผม’ คือเครื่องเสริมสร้างคาแร็กเตอร์และกดบูสต์ความมั่นใจ เช่น แดร็กควีนที่เปลี่ยนคาแร็กเตอร์ของตัวเองไปเรื่อยๆ ด้วยวิกผม หรือจะเป็นคนทั่วไปที่ผมร่วง ป่วย หรือแม้แต่แค่อยากเปลี่ยนตัวเองสักห้วงหนึ่งก็ตาม
“บางครั้งฉันรู้สึกว่าฉันจะมั่นใจถ้าได้เป็นอีกคนหนึ่ง ฉันจะมีพลัง สามารถเปล่งเสียงได้ดังกว่าเดิม”

ไจ๋ ซีร่า

หรือ ‘ศิรวิชญ์ กมลวรวุฒิ’ คือแดร็กควีนตัวแม่ฉายามาดอนน่าเมืองไทยและเจ้าของแบรนด์วิกผม SiraWigs ที่ชาวแดร็กและนักแต่งหญิงทุกคนยอมรับในความเนี้ยบระดับมิลลิเมตรจนมีคนบอกว่า “จะให้แก้ผ้าเข้างานก็ได้ถ้าได้ใส่วิกของไจ๋ ซีร่า”
นอกจากการใส่วิกจะทำให้สวยเจิดจ้า ไจ๋ยังเชื่อว่าวิกผม–หรือพูดให้ชัดกว่านั้น–‘ผม’ คือเครื่องเสริมสร้างคาแร็กเตอร์และกดบูสต์ความมั่นใจ เช่น แดร็กควีนที่เปลี่ยนคาแร็กเตอร์ของตัวเองไปเรื่อยๆ ด้วยวิกผม หรือจะเป็นคนทั่วไปที่ผมร่วง ป่วย หรือแม้แต่แค่อยากเปลี่ยนตัวเองสักห้วงหนึ่งก็ตาม

AUTHOR

PHOTOGRAPHER

ณัฐวัฒน์ ตั้งธนกิจโรจน์

ชื่อโทนี่ แต่พวกเขามักจะรู้จักผมในนาม Whereisone

Video Creator

นิชาภา ไตรทิพย์พานิชย์

เพื่อนมัธยมเรียกอ๋อย เพื่อนมหา’ลัยเรียกอ้อย ที่บ้านเรียกอุง แต่จริงๆ ชื่อเอย...