Homeroom EP.07 : เรียนเพื่อต้องรู้หรือเรียนเพื่อต้องเป็น | เปอร์ – สุวิกรม อัมระนันทน์

Homeroom EP.07 : เรียนเพื่อต้องรู้หรือเรียนเพื่อต้องเป็น | เปอร์ – สุวิกรม อัมระนันทน์

Homeroom วิชาแรกที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน ตอนที่เจ็ด พบกับแขกรับเชิญที่ครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นตัวแทนของเด็กทั่วประเทศที่กำลังจะก้าวสู้มหาวิทยาลัย ‘เปอร์ – สุวิกรม อัมระนันทน์’ 

เมื่อภาพยนตร์ Final Score ตามติด ชีวิตเด็กเอนท์ที่ส่วนหนี่งในนั้นได้บันทึกเรื่องราวชีวิตของเปอร์ช่วงมัธยมไว้จบลง ชีวิตของเปอร์ยังคงดำเนินไปต่อจากแผ่นฟิล์ม ระหว่างทางที่ผ่านมาเขาทั้งเติบโต ไขว่คว้าและตัดสินใจอะไรหลายๆ อย่างในชีวิตจนประสบความสำเร็จ และเรื่องราวทั้งหมดนี้เองคือสิ่งที่เราชวนเปอร์มาขยายความในพ็อดแคสต์ตอนนี้

รับฟังเปอร์พร้อมกันผ่านโฮสต์ป๋อมแป๋ม – นิติ ชัยชิตาทร ใน Homeroom วิชาแรกที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน EP.07 ‘เรียนเพื่อต้องรู้หรือเรียนเพื่อต้องเป็น’

AUTHOR