โครงการปลูกป่า ‘วนารี’ กับวิสาหกิจชุมชนอารีมีสุข

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอารีมีสุข ตั้งอยู่ในพื้นที่ไร่อารีแลนด์ ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนตามแนวคิด ‘โคกหนองนาโมเดล’ โดยพื้นที่ปลูกป่านี้ ได้ใช้ชื่อว่า ‘วนารี’ แปลว่า ทางเดินแห่งป่า มาจากคำว่า วน (วะ-นะ) หมายถึง ป่าไม้ และอารี (อา-รี) ซึ่งนำมาจากชื่อสถานที่ ‘อารีแลนด์’ มาประกอบ

ซึ่งวนารี จะเป็นทางเดินที่เต็มไปด้วยต้นไม้ มีความหลากหลายกว่า 22 สายพันธุ์ จำนวน 3,333 ต้น เมื่อเข้าไปเดินแล้วจะสงบจิตใจ ที่ปลายทางเดินรูปก้นหอยจะพบกับศิลปะที่ทำมาจากของรีไซเคิล เป็นการผสมผสานธรรมชาติเข้ากับของที่ประดิษฐ์ขึ้นได้อย่างลงตัว

การปลูกสวนป่าออนซอน

• มีการจัดสรรพื้นที่ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพธรรมชาติ อาทิ พื้นที่สำหรับเพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ บ่อน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น มีพื้นที่สวนป่า ลานอเนกประสงค์

• ใช้วิธีการปลูกแบบ (ออนซอน) คือ ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ของวนเกษตร บ้านสวนออนซอน โดย พ่อเลี่ยม บุตรจันทา ได้เขียนคำขวัญของบ้านสวนออนซอนไว้ว่า ‘สูง กลาง เตี้ย เรี่ยดิน กินหัว’ ซึ่งประกอบด้วย

• พืชอาหาร ตั้งแต่กินยอด กินใบ กินดอก กินผล กินหัว กินหน่อได้ เช่น ข้าว ชะมวง ผักติ้ว กล้วย

• ไม้ใช้สอย คือ ไม้ที่โตเร็วสามารถนำมาใช้เป็นฟืน ทำถ่านได้ไว เช่น กระถินยักษ์ กระถินเทพา ไม้ไผ่

• ไม้บำนาญชีวิต คือ ไม้ยืนต้นที่สามารถนำมาสร้างที่อยู่อาศัยได้ เช่น ยางนา ตะเคียนทอง มะฮอกกานี พะยูง มะค่าโมง สักทอง ประดู่ป่า แดงนา ชิงชัน

• ป่าทั้ง 3 อย่าง ได้ประโยชน์โดยตรงทั้ง 3 อย่าง และประโยชน์อย่างที่ 4 คือ ความอุดมสมบูรณ์ ของระบบนิเวศคืนกลับมา ได้อากาศบริสุทธิ์หายใจ ได้ฟอกปอด ใช้เป็นอาหารได้ และมีความหลากหลายด้านพันธุ์ไม้

งานศิลปะจากแบรนด์ TAM:DA

ผลงานศิลปะจากฝีมือของ ‘เป๋-ธนวัต มณีนาวา’ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ TAM:DA โดยสร้างสรรค์จากการนำเครื่องครัว เครื่องใช้สแตนเลสเหลือใช้ นํามาร้อยเรียงเป็นดอกไม้ 36 ดอก เป็นการประยุกต์การ Upcycling ให้เข้ากับคอนเซ็ปต์สวนป่า อยู่ท่ามกลางป่าแบบออนซอนของไร่วนารีอย่างลงตัว ผลงานบอกกล่าวถึงบริบทที่อยู่ร่วมกันระหว่างธรรมชาติกับศิลปะได้อย่างยั่งยืน

โครงการปลูกป่า ‘วนารี’ กับวิสาหกิจชุมชนอารีมีสุข เกิดขึ้นโดยความร่วมมือจากพันธมิตรหลายบริษัท ดังต่อไปนี้

1. บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

2. บริษัท เวฟ บีซีจี จำกัด

3. บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

4. บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)

5. บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จํากัด

6. บริษัท บีจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

7. บริษัท เวสท์เทค เอ็กซ์โพเนนเชียล จํากัด 

8. บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

9. บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)

10. บริษัท ซุน คอร์ป จำกัด

11. บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด

12. บริษัท ดานิลี่ จำกัด

13. บริษัท ระยอง พัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด


AUTHOR