a day 249 : Global citizen

a day 249

main course

ในยุคที่โลกไร้พรมแดน มนุษย์สามารถมองหาพื้นที่เติบโตให้กับชีวิตได้อย่างไม่จำกัด การเดินทางแสวงหาบ้านหลังใหม่อาจเป็นคำตอบที่ดีที่สุดของใครหลายคน เช่นคนไทยจำนวนไม่น้อยที่เดินทางไปใช้ชีวิตต่างบ้านต่างเมืองเพื่อตอบโจทย์คุณภาพชีวิต ความฝัน หน้าที่การงาน หรือแม้กระทั่งอุดมการณ์ที่ยึดถือ main course ฉบับนี้เราชวนมาเรียนรู้เรื่องราวและประสบการณ์จากคนไทยในต่างแดนกว่า 12 ประเทศที่เป็นจุดมุ่งหมายในฝันของใครหลายคน เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สนใจที่อยากก้าวไปสู่การเป็นพลเมืองโลกในยุคที่ทุกคนไม่จำเป็นต้องจำกัดตัวเองแค่ในประเทศใดประเทศหนึ่งอีกต่อไป


Shop Now

AUTHOR