เคเลบ จอร์แดน : นักพัฒนากาแฟผู้ศรัทธาใน ‘การให้’

เคเลบ จอร์แดน

“ถ้ามีโอกาสให้อะไรได้ผมก็จะให้ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดอย่างเวลา”

‘เคเลบ จอร์แดน’ คือคนเชื้อสายอเมริกันที่ชาวน่านนครและคนในแวดวงกาแฟพิเศษไทยรู้จักเขาดีในฐานะนักปลูก นักแปรรูป และนักคั่วกาแฟผู้ก่อตั้งโรงคั่ว Gem forest Coffee กาแฟมณีพฤกษ์ รับซื้อสารกาแฟจากเกษตรกรที่ต่างๆ เจ้าของความตั้งใจที่อยากให้คนปลายสายอย่างเราได้ลิ้มรสกาแฟไทยดีๆ

เมล็ดกาแฟจากดอยมณีพฤกษ์ของเคเลบมีรางวัลการันตีว่าดีอันดับสองของประเทศ เคเลบอุทิศเวลากว่า 15 ปีที่ผ่านมาให้กับต้นกาแฟ และมากกว่าต้นกาแฟ เขายินดีอุทิศเวลาในชีวิตตัวเอง แบ่งปันความรู้ทั้งหมดที่มีให้กับชาวบ้านมณีพฤกษ์ รวมทั้งชาวสวนกาแฟทุกดอยในจังหวัดน่าน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้คนบนดอยกลับมาใช้ชีวิตในบ้านเกิดที่พวกเขาผูกพันได้อย่างยั่งยืน

a doc สารคดี โดย a day พาไปหาคำตอบว่าศรัทธาและความรักที่ชายคนนี้มีต่อ ‘กาแฟ’ และ ‘การให้’ นำพาเขามาพบเจอความสุขที่เป็นที่สุดในชีวิตได้ยังไง

#adayonline #adoc #aday231 #เคเลบจอร์แดน

“ถ้ามีโอกาสให้อะไรได้ผมก็จะให้ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดอย่างเวลา”
คือคนเชื้อสายอเมริกันที่ชาวน่านนครและคนในแวดวงกาแฟพิเศษไทยรู้จักเขาดีในฐานะนักปลูก นักแปรรูป และนักคั่วกาแฟผู้ก่อตั้งโรงคั่ว Gem forest Coffee กาแฟมณีพฤกษ์ รับซื้อสารกาแฟจากเกษตรกรที่ต่างๆ เจ้าของความตั้งใจที่อยากให้คนปลายสายอย่างเราได้ลิ้มรสกาแฟไทยดีๆ

เคเลบ จอร์แดน

เมล็ดกาแฟจากดอยมณีพฤกษ์ของเคเลบมีรางวัลการันตีว่าดีอันดับสองของประเทศ เคเลบอุทิศเวลากว่า 15 ปีที่ผ่านมาให้กับต้นกาแฟ และมากกว่าต้นกาแฟ เขายินดีอุทิศเวลาในชีวิตตัวเอง แบ่งปันความรู้ทั้งหมดที่มีให้กับชาวบ้านมณีพฤกษ์ รวมทั้งชาวสวนกาแฟทุกดอยในจังหวัดน่าน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้คนบนดอยกลับมาใช้ชีวิตในบ้านเกิดที่พวกเขาผูกพันได้อย่างยั่งยืน
a doc สารคดี โดย a day พาไปหาคำตอบว่าศรัทธาและความรักที่ชายคนนี้มีต่อ ‘กาแฟ’ และ ‘การให้’ นำพาเขามาพบเจอความสุขที่เป็นที่สุดในชีวิตได้ยังไง
“ถ้ามีโอกาสให้อะไรได้ผมก็จะให้ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดอย่างเวลา”
คือคนเชื้อสายอเมริกันที่ชาวน่านนครและคนในแวดวงกาแฟพิเศษไทยรู้จักเขาดีในฐานะนักปลูก นักแปรรูป และนักคั่วกาแฟผู้ก่อตั้งโรงคั่ว Gem forest Coffee กาแฟมณีพฤกษ์ รับซื้อสารกาแฟจากเกษตรกรที่ต่างๆ เจ้าของความตั้งใจที่อยากให้คนปลายสายอย่างเราได้ลิ้มรสกาแฟไทยดีๆ
เมล็ดกาแฟจากดอยมณีพฤกษ์ของเคเลบมีรางวัลการันตีว่าดีอันดับสองของประเทศ เคเลบอุทิศเวลากว่า 15 ปีที่ผ่านมาให้กับต้นกาแฟ และมากกว่าต้นกาแฟ เขายินดีอุทิศเวลาในชีวิตตัวเอง แบ่งปันความรู้ทั้งหมดที่มีให้กับชาวบ้านมณีพฤกษ์ รวมทั้งชาวสวนกาแฟทุกดอยในจังหวัดน่าน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้คนบนดอยกลับมาใช้ชีวิตในบ้านเกิดที่พวกเขาผูกพันได้อย่างยั่งยืน
a doc สารคดี โดย a day พาไปหาคำตอบว่าศรัทธาและความรักที่ชายคนนี้มีต่อ ‘กาแฟ’ และ ‘การให้’ นำพาเขามาพบเจอความสุขที่เป็นที่สุดในชีวิตได้ยังไง

เคเลบ จอร์แดน

“ถ้ามีโอกาสให้อะไรได้ผมก็จะให้ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดอย่างเวลา” คือคนเชื้อสายอเมริกันที่ชาวน่านนครและคนในแวดวงกาแฟพิเศษไทยรู้จักเขาดีในฐานะนักปลูก นักแปรรูป และนักคั่วกาแฟผู้ก่อตั้งโรงคั่ว Gem forest Coffee กาแฟมณีพฤกษ์ รับซื้อสารกาแฟจากเกษตรกรที่ต่างๆ เจ้าของความตั้งใจที่อยากให้คนปลายสายอย่างเราได้ลิ้มรสกาแฟไทยดีๆ
เมล็ดกาแฟจากดอยมณีพฤกษ์ของเคเลบมีรางวัลการันตีว่าดีอันดับสองของประเทศ เคเลบอุทิศเวลากว่า 15 ปีที่ผ่านมาให้กับต้นกาแฟ และมากกว่าต้นกาแฟ เขายินดีอุทิศเวลาในชีวิตตัวเอง แบ่งปันความรู้ทั้งหมดที่มีให้กับชาวบ้านมณีพฤกษ์ รวมทั้งชาวสวนกาแฟทุกดอยในจังหวัดน่าน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้คนบนดอยกลับมาใช้ชีวิตในบ้านเกิดที่พวกเขาผูกพันได้อย่างยั่งยืน
a doc สารคดี โดย a day พาไปหาคำตอบว่าศรัทธาและความรักที่ชายคนนี้มีต่อ ‘กาแฟ’ และ ‘การให้’ นำพาเขามาพบเจอความสุขที่เป็นที่สุดในชีวิตได้ยังไง
“ถ้ามีโอกาสให้อะไรได้ผมก็จะให้ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดอย่างเวลา”
คือคนเชื้อสายอเมริกันที่ชาวน่านนครและคนในแวดวงกาแฟพิเศษไทยรู้จักเขาดีในฐานะนักปลูก นักแปรรูป และนักคั่วกาแฟผู้ก่อตั้งโรงคั่ว Gem forest Coffee กาแฟมณีพฤกษ์ รับซื้อสารกาแฟจากเกษตรกรที่ต่างๆ เจ้าของความตั้งใจที่อยากให้คนปลายสายอย่างเราได้ลิ้มรสกาแฟไทยดีๆ
เมล็ดกาแฟจากดอยมณีพฤกษ์ของเคเลบมีรางวัลการันตีว่าดีอันดับสองของประเทศ เคเลบอุทิศเวลากว่า 15 ปีที่ผ่านมาให้กับต้นกาแฟ และมากกว่าต้นกาแฟ เขายินดีอุทิศเวลาในชีวิตตัวเอง แบ่งปันความรู้ทั้งหมดที่มีให้กับชาวบ้านมณีพฤกษ์ รวมทั้งชาวสวนกาแฟทุกดอยในจังหวัดน่าน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้คนบนดอยกลับมาใช้ชีวิตในบ้านเกิดที่พวกเขาผูกพันได้อย่างยั่งยืน
a doc สารคดี โดย a day พาไปหาคำตอบว่าศรัทธาและความรักที่ชายคนนี้มีต่อ ‘กาแฟ’ และ ‘การให้’ นำพาเขามาพบเจอความสุขที่เป็นที่สุดในชีวิตได้ยังไง
“ถ้ามีโอกาสให้อะไรได้ผมก็จะให้ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดอย่างเวลา”
คือคนเชื้อสายอเมริกันที่ชาวน่านนครและคนในแวดวงกาแฟพิเศษไทยรู้จักเขาดีในฐานะนักปลูก นักแปรรูป และนักคั่วกาแฟผู้ก่อตั้งโรงคั่ว Gem forest Coffee กาแฟมณีพฤกษ์ รับซื้อสารกาแฟจากเกษตรกรที่ต่างๆ เจ้าของความตั้งใจที่อยากให้คนปลายสายอย่างเราได้ลิ้มรสกาแฟไทยดีๆ
เมล็ดกาแฟจากดอยมณีพฤกษ์ของเคเลบมีรางวัลการันตีว่าดีอันดับสองของประเทศ เคเลบอุทิศเวลากว่า 15 ปีที่ผ่านมาให้กับต้นกาแฟ และมากกว่าต้นกาแฟ เขายินดีอุทิศเวลาในชีวิตตัวเอง แบ่งปันความรู้ทั้งหมดที่มีให้กับชาวบ้านมณีพฤกษ์ รวมทั้งชาวสวนกาแฟทุกดอยในจังหวัดน่าน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้คนบนดอยกลับมาใช้ชีวิตในบ้านเกิดที่พวกเขาผูกพันได้อย่างยั่งยืน
a doc สารคดี โดย a day พาไปหาคำตอบว่าศรัทธาและความรักที่ชายคนนี้มีต่อ ‘กาแฟ’ และ ‘การให้’ นำพาเขามาพบเจอความสุขที่เป็นที่สุดในชีวิตได้ยังไง
“ถ้ามีโอกาสให้อะไรได้ผมก็จะให้ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดอย่างเวลา”

เคเลบ จอร์แดน

คือคนเชื้อสายอเมริกันที่ชาวน่านนครและคนในแวดวงกาแฟพิเศษไทยรู้จักเขาดีในฐานะนักปลูก นักแปรรูป และนักคั่วกาแฟผู้ก่อตั้งโรงคั่ว Gem forest Coffee กาแฟมณีพฤกษ์ รับซื้อสารกาแฟจากเกษตรกรที่ต่างๆ เจ้าของความตั้งใจที่อยากให้คนปลายสายอย่างเราได้ลิ้มรสกาแฟไทยดีๆ
เมล็ดกาแฟจากดอยมณีพฤกษ์ของเคเลบมีรางวัลการันตีว่าดีอันดับสองของประเทศ เคเลบอุทิศเวลากว่า 15 ปีที่ผ่านมาให้กับต้นกาแฟ และมากกว่าต้นกาแฟ เขายินดีอุทิศเวลาในชีวิตตัวเอง แบ่งปันความรู้ทั้งหมดที่มีให้กับชาวบ้านมณีพฤกษ์ รวมทั้งชาวสวนกาแฟทุกดอยในจังหวัดน่าน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้คนบนดอยกลับมาใช้ชีวิตในบ้านเกิดที่พวกเขาผูกพันได้อย่างยั่งยืน
a doc สารคดี โดย a day พาไปหาคำตอบว่าศรัทธาและความรักที่ชายคนนี้มีต่อ ‘กาแฟ’ และ ‘การให้’ นำพาเขามาพบเจอความสุขที่เป็นที่สุดในชีวิตได้ยังไง
“ถ้ามีโอกาสให้อะไรได้ผมก็จะให้ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดอย่างเวลา”
คือคนเชื้อสายอเมริกันที่ชาวน่านนครและคนในแวดวงกาแฟพิเศษไทยรู้จักเขาดีในฐานะนักปลูก นักแปรรูป และนักคั่วกาแฟผู้ก่อตั้งโรงคั่ว Gem forest Coffee กาแฟมณีพฤกษ์ รับซื้อสารกาแฟจากเกษตรกรที่ต่างๆ เจ้าของความตั้งใจที่อยากให้คนปลายสายอย่างเราได้ลิ้มรสกาแฟไทยดีๆ
เมล็ดกาแฟจากดอยมณีพฤกษ์ของเคเลบมีรางวัลการันตีว่าดีอันดับสองของประเทศ เคเลบอุทิศเวลากว่า 15 ปีที่ผ่านมาให้กับต้นกาแฟ และมากกว่าต้นกาแฟ เขายินดีอุทิศเวลาในชีวิตตัวเอง แบ่งปันความรู้ทั้งหมดที่มีให้กับชาวบ้านมณีพฤกษ์ รวมทั้งชาวสวนกาแฟทุกดอยในจังหวัดน่าน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้คนบนดอยกลับมาใช้ชีวิตในบ้านเกิดที่พวกเขาผูกพันได้อย่างยั่งยืน
a doc สารคดี โดย a day พาไปหาคำตอบว่าศรัทธาและความรักที่ชายคนนี้มีต่อ ‘กาแฟ’ และ ‘การให้’ นำพาเขามาพบเจอความสุขที่เป็นที่สุดในชีวิตได้ยังไง
“ถ้ามีโอกาสให้อะไรได้ผมก็จะให้ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดอย่างเวลา”
คือคนเชื้อสายอเมริกันที่ชาวน่านนครและคนในแวดวงกาแฟพิเศษไทยรู้จักเขาดีในฐานะนักปลูก นักแปรรูป และนักคั่วกาแฟผู้ก่อตั้งโรงคั่ว Gem forest Coffee กาแฟมณีพฤกษ์ รับซื้อสารกาแฟจากเกษตรกรที่ต่างๆ เจ้าของความตั้งใจที่อยากให้คนปลายสายอย่างเราได้ลิ้มรสกาแฟไทยดีๆ
เมล็ดกาแฟจากดอยมณีพฤกษ์ของเคเลบมีรางวัลการันตีว่าดีอันดับสองของประเทศ เคเลบอุทิศเวลากว่า 15 ปีที่ผ่านมาให้กับต้นกาแฟ และมากกว่าต้นกาแฟ เขายินดีอุทิศเวลาในชีวิตตัวเอง แบ่งปันความรู้ทั้งหมดที่มีให้กับชาวบ้านมณีพฤกษ์ รวมทั้งชาวสวนกาแฟทุกดอยในจังหวัดน่าน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้คนบนดอยกลับมาใช้ชีวิตในบ้านเกิดที่พวกเขาผูกพันได้อย่างยั่งยืน
a doc สารคดี โดย a day พาไปหาคำตอบว่าศรัทธาและความรักที่ชายคนนี้มีต่อ ‘กาแฟ’ และ ‘การให้’ นำพาเขามาพบเจอความสุขที่เป็นที่สุดในชีวิตได้ยังไง
“ถ้ามีโอกาสให้อะไรได้ผมก็จะให้ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดอย่างเวลา”
คือคนเชื้อสายอเมริกันที่ชาวน่านนครและคนในแวดวงกาแฟพิเศษไทยรู้จักเขาดีในฐานะนักปลูก นักแปรรูป และนักคั่วกาแฟผู้ก่อตั้งโรงคั่ว Gem forest Coffee กาแฟมณีพฤกษ์ รับซื้อสารกาแฟจากเกษตรกรที่ต่างๆ เจ้าของความตั้งใจที่อยากให้คนปลายสายอย่างเราได้ลิ้มรสกาแฟไทยดีๆ
เมล็ดกาแฟจากดอยมณีพฤกษ์ของเคเลบมีรางวัลการันตีว่าดีอันดับสองของประเทศ เคเลบอุทิศเวลากว่า 15 ปีที่ผ่านมาให้กับต้นกาแฟ และมากกว่าต้นกาแฟ เขายินดีอุทิศเวลาในชีวิตตัวเอง แบ่งปันความรู้ทั้งหมดที่มีให้กับชาวบ้านมณีพฤกษ์ รวมทั้งชาวสวนกาแฟทุกดอยในจังหวัดน่าน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้คนบนดอยกลับมาใช้ชีวิตในบ้านเกิดที่พวกเขาผูกพันได้อย่างยั่งยืน
a doc สารคดี โดย a day พาไปหาคำตอบว่าศรัทธาและความรักที่ชายคนนี้มีต่อ ‘กาแฟ’ และ ‘การให้’ นำพาเขามาพบเจอความสุขที่เป็นที่สุดในชีวิตได้ยังไง

เคเลบ จอร์แดน

“ถ้ามีโอกาสให้อะไรได้ผมก็จะให้ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดอย่างเวลา”
คือคนเชื้อสายอเมริกันที่ชาวน่านนครและคนในแวดวงกาแฟพิเศษไทยรู้จักเขาดีในฐานะนักปลูก นักแปรรูป และนักคั่วกาแฟผู้ก่อตั้งโรงคั่ว Gem forest Coffee กาแฟมณีพฤกษ์ รับซื้อสารกาแฟจากเกษตรกรที่ต่างๆ เจ้าของความตั้งใจที่อยากให้คนปลายสายอย่างเราได้ลิ้มรสกาแฟไทยดีๆ
เมล็ดกาแฟจากดอยมณีพฤกษ์ของเคเลบมีรางวัลการันตีว่าดีอันดับสองของประเทศ เคเลบอุทิศเวลากว่า 15 ปีที่ผ่านมาให้กับต้นกาแฟ และมากกว่าต้นกาแฟ เขายินดีอุทิศเวลาในชีวิตตัวเอง แบ่งปันความรู้ทั้งหมดที่มีให้กับชาวบ้านมณีพฤกษ์ รวมทั้งชาวสวนกาแฟทุกดอยในจังหวัดน่าน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้คนบนดอยกลับมาใช้ชีวิตในบ้านเกิดที่พวกเขาผูกพันได้อย่างยั่งยืน
a doc สารคดี โดย a day พาไปหาคำตอบว่าศรัทธาและความรักที่ชายคนนี้มีต่อ ‘กาแฟ’ และ ‘การให้’ นำพาเขามาพบเจอความสุขที่เป็นที่สุดในชีวิตได้ยังไง

AUTHOR

Video Creator

อภิวัฒน์ ทองเภ้า

เป็นลูกชายคนเดียวของพ่อแม่, เป็นศิษย์เก่านิเทศศาสตร์ ม.มหาสารคาม แต่เป็นคนอุดรธานี, เป็นวิดีโอครีเอเตอร์ ประสบการณ์ 2 ปี, เป็นคนเบื้องหลังงานวิดีโอของ a day และเป็นคนปลุกปั้นสารคดี a doc, เป็นคนนอนไม่เคยพอ, เป็นหนึ่ง คือ เป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่ง สรรพสิ่ง คือ ไม่เป็นอะไรเลย, ตอนนี้เป็นหนี้ กยศ. และรับจ้างทั่วไป [email protected]

ชาคริต นิลศาสตร์

อดีตตากล้องนิตยสาร HAMBURGER /ค้นพบว่าตัวเองมีความสุขและสนุกทุกครั้งที่ได้ทำงานภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

นวภัทร์ นาวาเจริญ

วีดีโอครีเอเตอร์คนที่ชอบเดินจ่ายตลาด